Sudska praksa - Zastara

Zastara – regresna tražbina

Sentenca odluke: 
Pravo zahtijevanja isplate regresnog duga od svoga osiguranika vezano je uz moment isplate naknade štete oštećen(om)ima iz istog štetnog događaja, pa kada osiguratelj tu naknadu isplaćuje u više navrata tijekom određenog vremenskog razdoblja, tada se prigovor zastare navedene tražbine primjenom trogodišnjeg roka ocjenjuje zasebno prema svakoj od pojedinih isplata naknade štete

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017.