Sudska praksa - Zemljišne knjige

Zabilježba ovrhe na nekretnini – uknjižba prava vlasništva

Sentenca odluke: 
Zabilježba ovrhe na nekretnini upisanoj u zemljišnu knjigu ne sprječava provedbu uknjižbe prava vlasništva na toj nekretnini na temelju pravomoćne presude suda

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6470 od 15. svibnja 2017.