Sudska praksa - Vlasničkopravni odnosi

Stvarno pravo – zaštita prava vlasništva – vlasnička tužba zbog uznemiravanja (aktivna legitimacija fiducijarnog dužnika)

Sentenca odluke: 
U slučaju fiducijarnog prijenosa prava vlasništva, fiducijarni dužnik zadržava neke vlasničke ovlasti (što uključuje i pravo na posjed i korištenje stvari), pa je ovlašten štititi povrijeđena vlasnička prava od strane trećih osoba, tj. aktivno je legitimiran za podnošenje tužbe za njihovu zaštitu

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6504 od 08. siječnja 2018.