Sudska praksa - Vlasničkopravni odnosi

Stvarno pravo – zaštita posjeda

Sentenca odluke: 
Distributivna telekomunikacijska kanalizacija stvar je koja može biti predmet posjeda, a otvaranje kanalskih zdenaca i polaganje novih kabela drugih operatora pored postojećih kabela tužitelja, smetanje je posjeda stvari

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6487 od 11. rujna 2017.