Sudska praksa - Parnični postupak

Stranačka sposobnost likvidacijske mase

Sentenca odluke: 
Likvidacijskoj masi može se priznati pravna osobnost u postupku tek nakon što se utvrdi da je njezina vrijednost dovoljna barem za pokrivanje troškova postupka

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017.