Sudska praksa - Upravni postupak

Stjecanje hrvatskog državljanstva

Sentenca odluke: 
Članak 15. Zakona o hrvatskom državljanstvu (Nar. nov., br. 53/91, 70/91, 28/92 i 113/93) ne može se primijeniti na osobe kojima je hrvatsko državljanstvo prestalo odricanjem

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6491 od 09. listopada 2017.