Sudska praksa - Socijalno pravo

Rodiljne i roditeljske potpore – roditeljski dopust

Sentenca odluke: 
Kada se pravo na roditeljski dopust preklapa s pravom na dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, korisniku pripada pravo izbora između tih dvaju prava

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6471 od 22. svibnja 2017.