Sudska praksa - Parnični postupak

Preinaka tužbe – ukidanje platnog naloga

Sentenca odluke: 
Kada tužitelj preinači tužbu nakon što je sud donio platni nalog, tada će sud ukinuti u cijelosti taj platni nalog i odlučiti o tužbenom zahtjevu tužitelja

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6478 od 10. srpnja 2017.