Sudska praksa - Upravni spor

Pravo na sudsku zaštitu člana udruge

Sentenca odluke: 
Član udruge kojem je članstvo u udruzi prestalo odlukom udruge koja je protivna statutu udruge, ima pravo na sudsku zaštitu povrijeđenog prava člana udruge predviđenog statutom udruge

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6518 od 16. travnja 2018.