Sudska praksa - Trgovačka društva

Poslovni udjeli u trgovačkom društvu kao predmet bračne stečevine

Sentenca odluke: 
Ako se poslovni udjeli ne mogu slobodno prenositi, a jedan bračni drug nositelj je takvog poslovnog udjela, drugi bračni drug može biti samo ovlaštenik na nedjeljivom poslovnom udjelu u jednakom omjeru

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6504 od 08. siječnja 2018.