Sudska praksa - Parnični postupak

Parnica za naknadu štete – prethodno pitanje – kazneno djelo

Sentenca odluke: 
Jesu li tuženi radnici prouzročili štetu poslodavcu (tužitelj) kaznenim djelom počinjenim namjerno, prethodno je pitanje o kojem ovisi odluka parničnog suda o njihovoj solidarnoj odgovornost za tu štetu - stoga, kada je protiv njih pokrenut kazneni postupak, parnični sud će odrediti prekid postupka, jer o tome je li šteta učinjena kaznenim djelom, ovlašten je odlučivati samo kazneni sud

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6462 od 20. ožujka 2017.