Sudska praksa - Parnični postupak

Parnični postupak – svrhovita delegacija

Sentenca odluke: 
Činjenica da je tužiteljica sutkinja nadležnog suda u ovom predmetu, a poglavito uzimajući u obzir činjenicu da se radi o sudu s relativno manjim brojem sudaca, predstavlja važan razlog da se za postupanje odredi drugi stvarno nadležni sud

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6462 od 20. ožujka 2017.