Sudska praksa - Parnični postupak

Parnični postupak – prekoračenje tužbenog zahtjeva

Sentenca odluke: 
Nije prekoračen tužbeni zahtjev kada sud umjesto zahtijevanog iznosa strane valute dosudi tužitelju naknadu štete u domaćoj valuti, koja ne prelazi protuvrijednost strane valute

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017.