Sudska praksa - Ovršni postupak

Ovrha na nekretnini u kojoj se nalazi veleposlanstvo strane države

Sentenca odluke: 
Glede ovrhe na nekretnini u kojoj se trenutačno nalazi veleposlanstvo strane države, Bečka konvencija o diplomatskim odnosima primjenjiva je samo u kontekstu zabrane prisilne provedbe ovrhe radi predaje u posjed, dok nije od utjecaja na samu prodaju nekretnine na dražbi

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6496 od 13. studenog 2017.