Sudska praksa - Obvezno pravo

Obvezno pravo – preuzimanje duga

Sentenca odluke: 
Preuzimatelj duga ne preuzima na sebe i obvezu isplate nenaplaćenih kamata dospjelih prije sklapanja ugovora o preuzimanju duga, osim ako tim ugovorom to nije ugovoreno

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6478 od 10. srpnja 2017.