Sudska praksa - Porezno pravo - porez na promet nekretnina

Obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina

Sentenca odluke: 
Sama izjava treće osobe (upisanog zemljišnoknjižnog vlasnika) da je tužitelj stekao vlasništvo nekretnine na temelju ugovora o darovanju, dana radi uknjižbe vlasništva u zemljišnoj knjizi, nije osnova stjecanja nekretnine i ne podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6496 od 13. studenog 2017.