Sudska praksa - Obvezno pravo

Obvezatan sadržaj ugovora o specijalizaciji liječnika

Sentenca odluke: 
Odredbe podzakonskog akta (Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine) o obveznoj duljini trajanja radnog odnosa nakon završetka trajanja specijalističkog usavršavanja te o pravu na naknadu troškova specijalizacije i o njihovoj visini u slučaju povrede navedene obveze, imaju važnost propisa kojim se određuje obvezatan sadržaj ugovora o specijalizaciji - stoga one stupaju na mjesto ugovorne odredbe koja nije s njima usklađena, ili postaju sastavni dio ugovora koji takve odredbe ne sadržava, pa se i neposredno primjenjuju u tom ugovornom odnosu

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6478 od 10. srpnja 2017.