Sudska praksa - Obvezno pravo

Nalog za utovar kao ponuda za sklapanje ugovora

Sentenca odluke: 
Nalog za utovar smatra se ponudom za sklapanje ugovora o prijevozu, a postupanjem prema tom nalogu ponuda se smatra prihvaćenom i ugovor o prijevozu smatra se sklopljenim

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6513 od 12. ožujka 2018.