Sudska praksa - Vlasničkopravni odnosi

Naknada imovine – stjecanje vlasništva

Sentenca odluke: 
Članak 77. Zakona o naknadi ne primjenjuje se na imovinu na kojoj je jedinica lokalne samouprave na temelju valjane pravne osnove stekla pravo vlasništva, a za koju prijašnji vlasnik nije podnio zahtjev za povrat imovine

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6470 od 15. svibnja 2017.