Sudska praksa - Parnični postupak

Nadležnost u sporovima s međunarodnim obilježjima

Sentenca odluke: 
Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, na pitanje nadležnosti u sporovima s međunarodnim obilježjem ne primjenjuje se Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima, već Uredba Vijeća (EZ) o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (Bruxelles I)

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6518 od 16. travnja 2018.