Sudska praksa - Kazneno pravo

Kazneno pravo – pravomoćna presuda – preinaka

Sentenca odluke: 
Pravomoćna presuda može se preinačiti i bez obnove kaznenog postupka ako se nakon njezine pravomoćnosti pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presuda ili sud za njih nije znao iako su postojale, a očito bi dovele do blaže osude

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6466 od 17. travnja 2017.