Sudska praksa - Upravni spor

Dopuštenost podnošenja žalbe

Sentenca odluke: 
Odredbom Zakona o parničnom postupku, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 152/14), u upravnom sporu na odgovarajući se način primjenjuju samo na pitanja valjanosti zastupanja koja nisu uređena Zakonom o upravnim sporovima, a ne i na pitanje dopuštenosti podnošenja žalbe protiv rješenja kojim se uskraćuje zastupanje

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017.