Sudska praksa iz tematskog područja: Ljudska prava

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece Vrhovni sud Republike Hrvatske Ljudska prava 6464 2017.
Pravo na pošteno suđenje – disciplinski postupak Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 6142 2013.
Zabrana mučenja i nečovječnog postupanja Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 6094 2012.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana zlostavljanja i nečovječnog postupanja Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5663 2008.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na zabranu mučenja, zlostavljanja i nečovječnog postupanja i pravo na zabranu diskriminacije Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5591 2007.
Postupak pred europskim sudom za ljudska prava - presumpcija nevinosti Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5499 2006.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na obrazovanje i diskriminacija Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5475 2006.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na slobodu vjeroispovijesti Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5451 2006.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – ratione temporis nadležnost Europskog suda za ljudska prava Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5435 2006.
Postupak pred europskim sudom za ljudska prava – pravo na poštovanje privatnog života Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5433 2006.
Postupak pred europskim sudom za ljudska prava – pravo na slobodu kretanja – dužina postupka Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5203 2004.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana protjerivanja vlastitih državljana iz članka 3. Protokola br. 4 uz europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5141 2003.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na dom i zabrana diskriminacije Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5136 2003.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 5133 2003.