Sudska praksa iz tematskog područja: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Izdavanje rješenja o izvedenom stanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Gradnja 6500 2017.
Dopuštenost podnošenja žalbe Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6499 2017.
Troškovi objektivnog upravnog spora Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6498 2017.
Obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina Visoki upravni sud Republike Hrvatske Porezno pravo - porez na promet nekretnina 6496 2017.
Ispunjavanje uvjeta za primitak u hrvatsko državljanstvo Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6495 2017.
Upravni spor – upravni akt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6493 2017.
Stjecanje hrvatskog državljanstva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6491 2017.
Rok provedbe izvršenja rješenja o komunalnom doprinosu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6491 2017.
Upravni spor – porezni akt – opomena Porezne uprave Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6490 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost – predstečajna nagodba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6490 2017.
Porez na promet nekretnina Visoki upravni sud Republike Hrvatske Porezno pravo - porez na promet nekretnina 6489 2017.
Branitelji – određivanje mirovine Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6489 2017.
Proglašenje rješenja ništavim Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6488 2017.
Doplatak za djecu – status izvanbračne zajednice Visoki upravni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6486 2017.
Upravni postupak – isporuka vodnih usluga – upravni ugovor Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6486 2017.
Komunalno gospodarstvo – ništavost rješenja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6484 2017.
Upravni postupak – oglašavanje rješenja ništavim Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6482 2017.
Statut umirovljeničkog fonda – isplata obeštećenja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6478 2017.
Upravni spor – tužba – aktivna legitimacija Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6477 2017.
Upravni spor – rješavanje spora bez rasprave Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6474 2017.
Pravna priroda roka za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6473 2017.
Rodiljne i roditeljske potpore – roditeljski dopust Visoki upravni sud Republike Hrvatske Socijalno pravo 6471 2017.
Naknada imovine – stjecanje vlasništva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6470 2017.
Komunalni doprinos – oslobađanje od plaćanja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6469 2017.
Javna nabava – pravo na žalbu – sudjelovanje u nadmetanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Javna nabava 6468 2017.
Upravni spor – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6466 2017.
Upravni akt – potvrda o opravdanosti troškova projekta za istraživačko-razvojni projekt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6465 2017.
Upravni spor – dopuštenost žalbe – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6465 2017.
Lokalna samouprava – referendum Visoki upravni sud Republike Hrvatske Lokalna i područna (regionalna) samouprava 6463 2017.
Nadzor rada revizorskih društava – izravni nadzor po izvanrednoj osnovi Visoki upravni sud Republike Hrvatske Računovodstvo 6462 2017.

Stranice