Sudska praksa iz tematskog područja: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Lokalna samouprava – referendum Visoki upravni sud Republike Hrvatske Lokalna i područna (regionalna) samouprava 6463 2017.
Nadzor rada revizorskih društava – izravni nadzor po izvanrednoj osnovi Visoki upravni sud Republike Hrvatske Računovodstvo 6462 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6459 2017.
Pristup informacijama – tijelo javne vlasti Visoki upravni sud Republike Hrvatske Javne službe 6458 2017.
Pravosudni dužnosnici – naknada troškova putovanja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Pravosuđe 6457 2017.
Upravni akt – odluka Zaklade Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6457 2017.
Prava za vrijeme nezaposlenosti – novčana naknada Visoki upravni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6454 2017.
Upravni spor – lokalna samouprava – zainteresirana osoba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6454 2017.
Komunalno gospodarstvo – namjena zgrade Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6453 2017.
Opći akti – interni opći akt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Lokalna i područna (regionalna) samouprava 6452 2017.
Zaštita od buke – odluka gradonačelnika Visoki upravni sud Republike Hrvatske Lokalna i područna (regionalna) samouprava 6449 2016.
Parnični postupak – opunomoćenici Visoki upravni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6448 2016.
Plaće - konvalidacija staža – utvrđivanje vrijednosnih bodova Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6448 2016.
Porezni postupak – zastara prava na naplatu poreznog duga Visoki upravni sud Republike Hrvatske Porezno pravo - opći porezni zakon 6447 2016.
Utvrđivanje činjeničnog stanja u upravnom sporu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6445 2016.
Branitelji – opskrbnina – naknada za rad Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6442 2016.
Prostorno uređenje – lokacijska dozvola Visoki upravni sud Republike Hrvatske Gradnja 6440 2016.
Zdravstveno osiguranje – odštetni zahtjev Visoki upravni sud Republike Hrvatske Zdravstveno osiguranje 6439 2016.
Upravni spor – izmjena općeg akta Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6438 2016.
Tržišno natjecanje i upravnokaznene mjere Visoki upravni sud Republike Hrvatske Tržište kapitala 6437 2016.
Šutnja uprave – proširenje tužbenog zahtjeva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6435 2016.
Naknada za uređenje voda – zastara Visoki upravni sud Republike Hrvatske Zastara 6434 2016.
Upravni spor-mjesna nadležnost Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6433 2016.
Inspekcijski nadzor - nadzor nad radom udruge Visoki upravni sud Republike Hrvatske Državna uprava 6432 2016.
Socijalna skrb – postupanje prema prijelaznim odredbama Visoki upravni sud Republike Hrvatske Socijalno pravo 6430 2016.
Inspekcija – upravitelj zgrade Visoki upravni sud Republike Hrvatske Gradnja 6427 2016.
Rodiljne i roditeljske potpore – nositelji prava Visoki upravni sud Republike Hrvatske Socijalno pravo 6425 2016.
Spomenička renta – standard izračuna – hrvatska norma Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6424 2016.
Mirovinsko osiguranje – određivanje mirovine Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6423 2016.
Zaštita okoliša – procjena utjecaja na okoliš Visoki upravni sud Republike Hrvatske Zaštita okoliša 6422 2016.

Stranice