Sudska praksa iz tematskog područja: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Stjecanje hrvatskog državljanstva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6491 2017.
Rok provedbe izvršenja rješenja o komunalnom doprinosu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6491 2017.
Upravni spor – porezni akt – opomena Porezne uprave Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6490 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost – predstečajna nagodba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6490 2017.
Porez na promet nekretnina Visoki upravni sud Republike Hrvatske Porezno pravo - porez na promet nekretnina 6489 2017.
Branitelji – određivanje mirovine Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6489 2017.
Proglašenje rješenja ništavim Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6488 2017.
Doplatak za djecu – status izvanbračne zajednice Visoki upravni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6486 2017.
Upravni postupak – isporuka vodnih usluga – upravni ugovor Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6486 2017.
Komunalno gospodarstvo – ništavost rješenja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6484 2017.
Upravni postupak – oglašavanje rješenja ništavim Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6482 2017.
Statut umirovljeničkog fonda – isplata obeštećenja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6478 2017.
Upravni spor – tužba – aktivna legitimacija Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6477 2017.
Upravni spor – rješavanje spora bez rasprave Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6474 2017.
Pravna priroda roka za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6473 2017.
Rodiljne i roditeljske potpore – roditeljski dopust Visoki upravni sud Republike Hrvatske Socijalno pravo 6471 2017.
Naknada imovine – stjecanje vlasništva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6470 2017.
Komunalni doprinos – oslobađanje od plaćanja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6469 2017.
Javna nabava – pravo na žalbu – sudjelovanje u nadmetanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Javna nabava 6468 2017.
Upravni spor – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6466 2017.
Upravni akt – potvrda o opravdanosti troškova projekta za istraživačko-razvojni projekt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6465 2017.
Upravni spor – dopuštenost žalbe – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6465 2017.
Lokalna samouprava – referendum Visoki upravni sud Republike Hrvatske Lokalna i područna (regionalna) samouprava 6463 2017.
Nadzor rada revizorskih društava – izravni nadzor po izvanrednoj osnovi Visoki upravni sud Republike Hrvatske Računovodstvo 6462 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6459 2017.
Pristup informacijama – tijelo javne vlasti Visoki upravni sud Republike Hrvatske Javne službe 6458 2017.
Pravosudni dužnosnici – naknada troškova putovanja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Pravosuđe 6457 2017.
Upravni akt – odluka Zaklade Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6457 2017.
Prava za vrijeme nezaposlenosti – novčana naknada Visoki upravni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6454 2017.
Upravni spor – lokalna samouprava – zainteresirana osoba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6454 2017.

Stranice