Sudska praksa iz tematskog područja: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Upravni postupak – oglašavanje rješenja ništavim Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6482 2017.
Statut umirovljeničkog fonda – isplata obeštećenja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6478 2017.
Upravni spor – tužba – aktivna legitimacija Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6477 2017.
Upravni spor – rješavanje spora bez rasprave Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6474 2017.
Pravna priroda roka za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6473 2017.
Rodiljne i roditeljske potpore – roditeljski dopust Visoki upravni sud Republike Hrvatske Socijalno pravo 6471 2017.
Naknada imovine – stjecanje vlasništva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6470 2017.
Komunalni doprinos – oslobađanje od plaćanja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6469 2017.
Javna nabava – pravo na žalbu – sudjelovanje u nadmetanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Javna nabava 6468 2017.
Upravni spor – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6466 2017.
Upravni akt – potvrda o opravdanosti troškova projekta za istraživačko-razvojni projekt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6465 2017.
Upravni spor – dopuštenost žalbe – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6465 2017.
Lokalna samouprava – referendum Visoki upravni sud Republike Hrvatske Lokalna i područna (regionalna) samouprava 6463 2017.
Nadzor rada revizorskih društava – izravni nadzor po izvanrednoj osnovi Visoki upravni sud Republike Hrvatske Računovodstvo 6462 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6459 2017.
Pristup informacijama – tijelo javne vlasti Visoki upravni sud Republike Hrvatske Javne službe 6458 2017.
Pravosudni dužnosnici – naknada troškova putovanja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Pravosuđe 6457 2017.
Upravni akt – odluka Zaklade Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6457 2017.
Prava za vrijeme nezaposlenosti – novčana naknada Visoki upravni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6454 2017.
Upravni spor – lokalna samouprava – zainteresirana osoba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6454 2017.
Komunalno gospodarstvo – namjena zgrade Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6453 2017.
Opći akti – interni opći akt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Lokalna i područna (regionalna) samouprava 6452 2017.
Zaštita od buke – odluka gradonačelnika Visoki upravni sud Republike Hrvatske Lokalna i područna (regionalna) samouprava 6449 2016.
Parnični postupak – opunomoćenici Visoki upravni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6448 2016.
Plaće - konvalidacija staža – utvrđivanje vrijednosnih bodova Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6448 2016.
Porezni postupak – zastara prava na naplatu poreznog duga Visoki upravni sud Republike Hrvatske Porezno pravo - opći porezni zakon 6447 2016.
Utvrđivanje činjeničnog stanja u upravnom sporu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6445 2016.
Branitelji – opskrbnina – naknada za rad Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6442 2016.
Prostorno uređenje – lokacijska dozvola Visoki upravni sud Republike Hrvatske Gradnja 6440 2016.
Zdravstveno osiguranje – odštetni zahtjev Visoki upravni sud Republike Hrvatske Zdravstveno osiguranje 6439 2016.

Stranice