Sudska praksa iz tematskog područja: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Upravni spor – protutužba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6509 2018.
Pravo na pristup informacijama Visoki upravni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6508 2018.
Troškovi objektivnog upravnog spora Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6507 2018.
Dopuštenost podnošenja žalbe Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6506 2018.
Radni odnosi – prijam u službu (pravni interes za podnošenje tužbe) Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6505 2018.
Prijava prebivališta Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6504 2018.
Pobijanje zaključka Visoki upravni sud Republike Hrvatske Porezno pravo - opći porezni zakon 6502 2018.
Utvrđivanje koncentracije alkohola kod vozača Visoki upravni sud Republike Hrvatske Cestovni promet 6501 2017.
Upravni spor - upravni akt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6501 2017.
Izdavanje rješenja o izvedenom stanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Gradnja 6500 2017.
Dopuštenost podnošenja žalbe Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6499 2017.
Troškovi objektivnog upravnog spora Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6498 2017.
Obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina Visoki upravni sud Republike Hrvatske Porezno pravo - porez na promet nekretnina 6496 2017.
Ispunjavanje uvjeta za primitak u hrvatsko državljanstvo Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6495 2017.
Upravni spor – upravni akt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6493 2017.
Stjecanje hrvatskog državljanstva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6491 2017.
Rok provedbe izvršenja rješenja o komunalnom doprinosu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6491 2017.
Upravni spor – porezni akt – opomena Porezne uprave Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6490 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost – predstečajna nagodba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6490 2017.
Porez na promet nekretnina Visoki upravni sud Republike Hrvatske Porezno pravo - porez na promet nekretnina 6489 2017.
Branitelji – određivanje mirovine Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6489 2017.
Proglašenje rješenja ništavim Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6488 2017.
Doplatak za djecu – status izvanbračne zajednice Visoki upravni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6486 2017.
Upravni postupak – isporuka vodnih usluga – upravni ugovor Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6486 2017.
Komunalno gospodarstvo – ništavost rješenja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6484 2017.
Upravni postupak – oglašavanje rješenja ništavim Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6482 2017.
Statut umirovljeničkog fonda – isplata obeštećenja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6478 2017.
Upravni spor – tužba – aktivna legitimacija Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6477 2017.
Upravni spor – rješavanje spora bez rasprave Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6474 2017.
Pravna priroda roka za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6473 2017.

Stranice