Sudska praksa iz tematskog područja: Imovinsko pravo

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Imovinski odnosi bračnih drugova Imovinsko pravo 6349 2015.
Naknada imovine – strani državljanin – nepravodoban zahtjev Visoki upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6280 2014.
Popravljanje neimovinske štete – smrt bliske osobe Vrhovni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6269 2014.
Naknada imovine – predmet povrata Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6265 2014.
Uporabna dozvola – stranka u postupku – susjed Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6213 2013.
Naknada imovine - rok - strani državljani Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6174 2013.
Imovina izuzeta iz nacionalizacije Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6162 2013.
Konfiskacija imovine – naknada Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6122 2012.
Izdavanje uvjerenja – nekretnine uključene u društveni kapital Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6115 2012.
Naknada imovine - priznanje prava vlasništva Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6067 2012.
Denacionalizacija – povrat oduzete imovine Vrhovni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6034 2012.
Naknada imovine – rekonstrukcija poslovnog prostora Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 6011 2011.
Nadležnost sudova – apsolutna nenadležnost Vrhovni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5973 2011.
Povreda ustavnog prava na pravično suđenje Ustavni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5964 2011.
Naknada imovine – odreknuće prava vlasništva Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5948 2011.
Obnova u ratu oštećene imovine Vrhovni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5905 2010.
Građevinska dozvola – ukidanje po pravu nadzora Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5904 2010.
Naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – strani državljani Vrhovni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5900 2010.
Naknada imovine – izračun visine naknade Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5856 2010.
Naknada imovine – prekid postupka Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5849 2010.
Naknada imovine - konfiscirani stan Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5840 2010.
Komunalni doprinos - utvrđivanje Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5838 2010.
Pravo na naknadu za oduzetu imovinu - strani državljani Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5822 2009.
Naknada imovine – imovina se ne nalazi na teritoriju Republike Hrvatske Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5770 2009.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pristup sudu Europski sud za ljudska prava Imovinsko pravo 5668 2008.
Rok ispunjenja i raskid ugovora Vrhovni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5650 2008.
Ovlaštenik prava na pristup informacijama Upravni sud Republike Hrvatske Imovinsko pravo 5645 2008.