Sudska praksa iz tematskog područja: Mjenica

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Prigovor protuugovornog ispunjavanja bjanko mjenice Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Mjenica 6469 2017.
Pravo vrijednosnih papira – mjenica – trasant Vrhovni sud Republike Hrvatske Mjenica 6382 2015.
Mjenica - aval - odgovornost avalista Vrhovni sud Republike Hrvatske Mjenica 6249 2014.
Zastara Vrhovni sud Republike Hrvatske Mjenica 5871 2010.
Mjenica – indosament Vrhovni sud Republike Hrvatske Mjenica 5864 2010.
Pravo vrijednosnih papira – mjenični prigovori Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Mjenica 5734 2009.
Solidarna odgovornost prema imatelju mjenice Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Mjenica 5650 2008.
Pravo vrijednosnih papira - podnošenje mjenice na isplatu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Mjenica 5601 2007.
Pravo vrijednosnih papira – pravo zaloga i pridržaja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Mjenica 5548 2007.
Pravo vrijednosnih papira - davanje avala Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Mjenica 5537 2007.
Pravo vrijednosnih papira – mjenični prigovori Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Mjenica 5509 2006.
Mjenica – forma avala Vrhovni sud Republike Hrvatske Mjenica 5451 2006.
PROPISI MJENIČNOG PRAVA KOJI VRIJEDE ZA ČEK (BJANKO ČEK) Vrhovni sud Republike Hrvatske Mjenica 5385 2005.
Zakoniti imatelj mjenice Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Mjenica 5349 2005.