Sudska praksa iz tematskog područja: Trgovačka društva

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Povreda prava manjinskih članova društva Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6511 2018.
Procesni položaj društva kao stranke kod podjele Županijski sud Trgovačka društva 6507 2018.
Poslovni udjeli u trgovačkom društvu kao predmet bračne stečevine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6504 2018.
Privremene mjere radi pobijanja odluka glavne skupštine društva Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6500 2017.
Naknada štete protiv člana uprave trgovačkog društva Trgovačka društva 6497 2017.
Ustupanje zahtjeva za isplatu buduće dividende Županijski sud Trgovačka društva 6473 2017.
Dioničko društvo – odgovornost osnivača Vrhovni sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6444 2016.
Ništetnost i pobojnost odluka glavne skupštine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6408 2016.
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine – tužbeni zahtjev Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6406 2016.
Aktivna legitimacija za pobijanje odluke glavne skupštine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6397 2015.
Redoslijed rješavanja predmeta u postupku upisa u sudski registar Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6396 2015.
Pobojnost odluka glavne skupštine – pasivna legitimacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6396 2015.
Predstavnici JLS-a u skupštinama trgovačkih društava čiji je osnivač JLS Vrhovni sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6392 2015.
Dioničko društvo – pobijanje odluka glavne skupštine Vrhovni sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6380 2015.
Pravo trgovačkih društava – razlozi pobijanja odluke glavne skupštine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6375 2015.
Sudski registar – tužba kojom se traži utvrđenje ništetnosti upisa Vrhovni sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6365 2015.
Pravo trgovačkih društava – ništetnost izbora članova nadzornog odbora Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6363 2015.
Pravo trgovačkih društava – podjela dobiti – dospjelost Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6355 2015.
Pravo trgovačkih društava – pretpostavke za upis u sudski registar Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6351 2015.
Parnični postupak – pravni interes za podnošenje tužbe na utvrđenje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6349 2015.
Obvezatni oblik ugovora – valjanost ugovora Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6347 2015.
Ništetnost odluka glavne skupštine – suprotnost moralu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6343 2014.
Aktivna legitimacija za tužbu radi utvrđenja ništetnosti odluka skupštine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6340 2014.
Sudsko ispitivanje primjerenosti otpremnine - manjinski dioničari Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6284 2014.
Istupanje iz društva – pretpostavke sudskog dopuštenja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6262 2014.
Pravo trgovačkih društava – izvanparnični postupak – spajanje postupaka Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6252 2014.
Sazivanje glavne skupštine - kvorum - razlozi ništetnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6248 2014.
Odluka glavne skupštine – ovlast za pobijanje Vrhovni sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6213 2013.
Pravo trgovačkih društava - razdoblje za koje odgovara član uprave Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6212 2013.
Pravo trgovačkih društava – nagrada za rad članova nadzornog odbora Vrhovni sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6202 2013.

Stranice