Sudska praksa iz tematskog područja: Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Branitelji – određivanje mirovine Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6489 2017.
Upravni akt – odluka Zaklade Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6457 2017.
Hrvatski branitelji – priznavanje statusa Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6446 2016.
Hrvatski branitelji – analogna primjena zakona Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6445 2016.
Branitelji – opskrbnina – naknada za rad Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6442 2016.
Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – prednost pri zapošljavanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6393 2015.
Prestanak obveze – zastara – povremene tražbine – invalidnina Županijski sud Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6375 2015.
Branitelji – protek revizijskog roka Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6353 2015.
Ugovor o najmu - članovi obiteljskog domaćinstva - pravo na korištenje stana Vrhovni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6306 2014.
Branitelji – najniža mirovina Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6288 2014.
Branitelji - zapreka za korištenje prava po osnovi statusa HRVI iz Domovinskog rata Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6278 2014.
Tumačenje i primjena odredbe članka 6. stavak 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6271 2014.
Branitelji - određivanje mirovine Visoki upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6248 2014.
Zajedničko kućanstvo - pravo na opskrbninu – hrvatski branitelj Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6232 2013.
Povreda prava na pravično suđenje – dvojbe u svezi s tumačenjem odredaba zakona Ustavni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6129 2012.
Branitelji – prevođenje prava na mirovinu Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6128 2012.
Branitelji – revizija Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6072 2012.
Prouzročenje štete - nematerijalna šteta Vrhovni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6045 2012.
Popravljanje neimovinske štete Vrhovni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6025 2011.
Branitelji – primjena odredaba Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5864 2010.
Status hrvatskog branitelja – status dragovoljca Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5809 2009.
Branitelji – pravo na opskrbninu Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5613 2007.
Ratni vojni invalid – podnošenje zahtjeva Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5519 2007.
Ocjena suglasnosti zakona s Ustavom – dostupnost obrazovanja Ustavni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5518 2007.
Hrvatski branitelji – opskrbnina Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5498 2006.
Prednost pri zapošljavanju hrvatskih branitelja Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5441 2006.
Branitelji – uvjeti za ponavljanje postupka Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5281 2004.
Branitelji – Opskrbnina Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5108 2003.
Branitelji – povjerenstvo vlade – ukidanje po pravu nadzora Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5089 2002.
Hrvatski branitelji – pogoršanje oštećenja organizma Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 5085 2002.

Stranice