Sudska praksa iz tematskog područja: Mirovinsko osiguranje

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Statut umirovljeničkog fonda – isplata obeštećenja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6478 2017.
Plaće - konvalidacija staža – utvrđivanje vrijednosnih bodova Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6448 2016.
Smrt osiguranika – obiteljska mirovina Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6441 2016.
Mirovinsko osiguranje – smanjenje mirovine Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6425 2016.
Mirovinsko osiguranje – određivanje mirovine Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6423 2016.
Ustavna tužba – ovlast za podnošenje Ustavni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6418 2016.
Starosna mirovina po posebnom propisu – naknadni staž Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6389 2015.
Mirovinsko osiguranje - rok za podnošenje zahtjeva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6372 2015.
Mirovinsko osiguranje – određivanje mirovine – pridodani staž Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6367 2015.
Mirovinsko osiguranje – utvrđenje izvanbračne zajednice Županijski sud Mirovinsko osiguranje 6359 2015.
Mirovinsko i invalidsko osiguranje – dodatak na mirovinu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6355 2015.
Mirovinsko osiguranje – promjene u invalidnosti – uzrok invalidnosti Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6344 2014.
Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6286 2014.
Razmjerni dio starosne mirovine – mirovinski staž Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6269 2014.
Mirovinsko osiguranje – određivanje mirovine Visoki upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6254 2014.
Mirovinsko osiguranje – promjene u stanju invalidnosti Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6231 2013.
Mirovinsko osiguranje - neposredna opasnost od invalidnosti - prevođenje prava Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6229 2013.
Mirovinsko osiguranje - dodatak na mirovinu Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6228 2013.
Mirovina - naknada u obliku novčane rente - izmjena rente Županijski sud Mirovinsko osiguranje 6226 2013.
Socijalno osiguranje – priznanje davanja u novcu prema propisima bivše SFRJ Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6222 2013.
Prava iz mirovinskog osiguranja – nasljeđivanje Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6200 2013.
Mirovinsko osiguranje – razdoblje osiguranja navršeno u trećoj državi Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6151 2013.
Umirovljenje - štetni događaj Županijski sud Mirovinsko osiguranje 6138 2013.
Mirovinsko osiguranje – starosna mirovina Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6126 2012.
Dodatak na mirovinu Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6125 2012.
Uračunavanje mirovinskog staža i ostvarenih plaća Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6123 2012.
Mirovinsko osiguranje – određivanje mirovine Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6111 2012.
Hrvatski branitelji – određivanje mirovine Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6108 2012.
Povreda prava na suđenje u razumnom roku – djelotvorno pravno sredstvo Europski sud za ljudska prava Mirovinsko osiguranje 6057 2012.
Mirovinsko osiguranje - status osiguranika - pomorac Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6052 2012.

Stranice