Sudska praksa iz tematskog područja: Kamate

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Nepoštene ugovorne odredbe Županijski sud Kamate 6353 2015.
Popravljanje imovinske štete – zatezne kamate Županijski sud Kamate 6070 2012.
Vraćanje privremeno oduzetog novca Županijski sud Kamate 5980 2011.
Stopa zateznih kamata Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5972 2011.
Zatezne kamate - aktivna legitimacija Županijski sud Kamate 5921 2010.
Obvezno pravo – zelenaški ugovor Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Kamate 5604 2007.
Kamate kao sporedni zahtjev Upravni sud Republike Hrvatske Kamate 5469 2006.
Obvezno pravo – kamata na kamatu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Kamate 5415 2006.
ZATEZNA KAMATA - METODA OBRAČUNA Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Kamate 5400 2005.
CESIJA – ODNOS PRIMATELJA I DUŽNIKA Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5378 2005.
Odgovornost države za ratnu štetu Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5300 2004.
Ugovorna kamata Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5291 2004.
Odgovornost države za ratnu štetu Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5290 2004.
Odgovornost države za ratnu štetu Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5279 2004.
Odgovornost države za ratnu štetu Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5271 2004.
Odgovornost države – za ratnu štetu Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5267 2004.
Odgovornost države za ratnu štetu Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5250 2004.
Odgovornost države za ratnu štetu Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5236 2004.
Zatezne kamate Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5210 2004.
Ugovorna kamata Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5202 2004.
Kamate kod prodaje uvjetovane uplatom cijene unaprijed Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5192 2003.
Zatezna kamata Vrhovni sud Republike Hrvatske Kamate 5141 2003.
Zakon o obveznim odnosima – kamata na kamatu Upravni sud Republike Hrvatske Kamate 5066 2002.