Sudska praksa iz tematskog područja: Zastara

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Zastara – regresna tražbina Županijski sud Zastara 6482 2017.
Zastara – tražbina naknade štete – neimovinska šteta Županijski sud Zastara 6434 2016.
Naknada za uređenje voda – zastara Visoki upravni sud Republike Hrvatske Zastara 6434 2016.
Zastara – prekid zastare Županijski sud Zastara 6404 2016.
Zastara – mirno rješenje spora Županijski sud Zastara 6368 2015.
Zastara – vrijeme potrebno za zastaru Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 6335 2014.
Kad zastara počinje teći Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 6288 2014.
Pravni sljednik – rok zastare potraživanja Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 6276 2014.
Zastara – ugovor o asignaciji Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Zastara 6224 2013.
Prekršajni postupak – zastara Upravni sud Republike Hrvatske Zastara 6204 2013.
Povreda prava na pravično suđenje - naknada štete - zastara Ustavni sud Republike Hrvatske Zastara 6174 2013.
Zastara prava na naplatu doprinosa - dostava javnim priopćenjem Upravni sud Republike Hrvatske Zastara 6172 2013.
Ugovor o osiguranju – zastara Županijski sud Zastara 6115 2012.
Zastara potraživanja pretplate za povremene publikacije Zastara 6086 2012.
Zastara – povremene tražbine Županijski sud Zastara 6083 2012.
Zastara - povremene tražbine Županijski sud Zastara 6082 2012.
Početak tijeka zastare - rok zastare (regresna tužba) Županijski sud Zastara 6052 2012.
Zastara – tražbine naknade štete Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 6051 2012.
Regres osiguratelja – zastara Županijski sud Zastara 6013 2011.
Društvene pravne osobe – zastara potraživanja Ustavni sud Republike Hrvatske Zastara 5948 2011.
Zastara – povremene tražbine Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 5945 2011.
Zastara – tražbina naknade štete Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 5943 2011.
Zastara – tražbine naknade štete Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 5940 2011.
Zastara - kad zastarijevanje počinje teći Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 5921 2010.
Zastara - tražbina naknade štete prouzročene kaznenim djelom Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 5914 2010.
Prekid zastare – pozivanje dužnika Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 5911 2010.
Prekid zastare – podnošenje tužbe Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 5832 2010.
Zastara – povremene tražbine (mirovina) Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 5676 2008.
Prekid zastare – priznanje duga Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 5674 2008.
Zastara - tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom Vrhovni sud Republike Hrvatske Zastara 5619 2008.

Stranice