Sudska praksa iz tematskog područja: Obvezno pravo

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Učinak nagodbe prema trećim osobama Županijski sud Obvezno pravo 6519 2018.
Obvezno pravo – odgovornost za štetu – šteta koju prouzroči divljač Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6515 2018.
Nalog za utovar kao ponuda za sklapanje ugovora Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6513 2018.
Ništetnost ugovora i postojanje pravnog interesa tužitelja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6511 2018.
Obvezno pravo – učinci dvostranoobveznih ugovora kod jednostranog raskida (liječnik specijalist – ugovor o specijalizaciji) Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6511 2018.
Obvezno pravo – ugovor o doživotnom uzdržavanju – raskid Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6510 2018.
Naknada koristi od uporabe tuđe stvari Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6510 2018.
Cesija umjesto ispunjenja tražbine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6507 2018.
Obvezno pravo – stopa ugovornih kamata – lihvarske kamate Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6506 2018.
Ništetnost izjave o otkazu ugovora Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6505 2018.
Obvezno pravo – odgovornost za štetu od opasne djelatnosti (nogomet) Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6505 2018.
Izjava o priznanju duga Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6502 2018.
Mjerodavno pravo kod ugovora s međunarodnim obilježjem Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6502 2018.
Obvezno pravo – solidarnost dužnika Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6500 2017.
Obvezno pravo – prigovor zastare – računanje roka Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6497 2017.
Zastara tražbine osiguratelja prema trećoj osobi Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6496 2017.
Ugovorni obvezni odnosi – mane volje (ništetnost i pobojnost) Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6496 2017.
Zadužnica kao ovršna isprava Obvezno pravo 6495 2017.
Rok za podnošenje tužbe zbog pravnih nedostataka - trenutak saznanja o uknjižbi treće osobe Županijski sud Obvezno pravo 6491 2017.
Ugovorni obvezni odnosi – mane volje – prijetnja i sila – zabluda – prijevara – ništetni ugovori Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6490 2017.
Obvezno pravo – stjecanje bez osnove Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6489 2017.
Sukob zakona – nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6488 2017.
Obvezno pravo – plaćanje u stranoj valuti Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6487 2017.
Nezgoda izazvana motornim vozilom – odgovornost Županijski sud Obvezno pravo 6487 2017.
Obvezno pravo – preuzimanje duga Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6478 2017.
Obvezatan sadržaj ugovora o specijalizaciji liječnika Županijski sud Obvezno pravo 6478 2017.
Ugovor o kupoprodaji – povreda ugovorne obveze Županijski sud Obvezno pravo 6477 2017.
Nedostatci izvedenih radova - naknada troškova otklanjanja nedostataka Obvezno pravo 6475 2017.
Ugovor o ustupu tražbine – neobavještavanje dužnika Županijski sud Obvezno pravo 6469 2017.
Obvezno pravo – izmjena rente – zastara Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6468 2017.

Stranice