Sudska praksa iz tematskog područja: Obvezno pravo

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Obvezno pravo – prigovor zastare – računanje roka Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6497 2017.
Zastara tražbine osiguratelja prema trećoj osobi Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6496 2017.
Ugovorni obvezni odnosi – mane volje (ništetnost i pobojnost) Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6496 2017.
Zadužnica kao ovršna isprava Obvezno pravo 6495 2017.
Rok za podnošenje tužbe zbog pravnih nedostataka - trenutak saznanja o uknjižbi treće osobe Županijski sud Obvezno pravo 6491 2017.
Ugovorni obvezni odnosi – mane volje – prijetnja i sila – zabluda – prijevara – ništetni ugovori Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6490 2017.
Obvezno pravo – stjecanje bez osnove Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6489 2017.
Sukob zakona – nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6488 2017.
Obvezno pravo – plaćanje u stranoj valuti Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6487 2017.
Nezgoda izazvana motornim vozilom – odgovornost Županijski sud Obvezno pravo 6487 2017.
Obvezno pravo – preuzimanje duga Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6478 2017.
Obvezatan sadržaj ugovora o specijalizaciji liječnika Županijski sud Obvezno pravo 6478 2017.
Ugovor o kupoprodaji – povreda ugovorne obveze Županijski sud Obvezno pravo 6477 2017.
Nedostatci izvedenih radova - naknada troškova otklanjanja nedostataka Obvezno pravo 6475 2017.
Ugovor o ustupu tražbine – neobavještavanje dužnika Županijski sud Obvezno pravo 6469 2017.
Obvezno pravo – izmjena rente – zastara Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6468 2017.
Obvezno pravo – odgovornost države za nepravilan rad tijela državne uprave Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6467 2017.
Obvezno pravo – opasna stvar Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6466 2017.
Obvezno pravo – ugovorni odnosi – pobojni ugovori Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6465 2017.
Nevaljanost ugovora – ništetnost Županijski sud Obvezno pravo 6464 2017.
Ugovor o kupoprodaji – obročna otplata cijene Županijski sud Obvezno pravo 6463 2017.
Tražbina javnog bilježnika – solidarne obveze Županijski sud Obvezno pravo 6461 2017.
Pravično suđenje – neobrazloženo odstupanje od prakse Ustavni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6457 2017.
Promjena vjerovnika – ustupanje potraživanja ugovorom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6450 2017.
Stjecanje bez osnove – povrat zadužnice Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6447 2016.
Obvezno pravo – tumačenje ugovora – ugovor o djelu Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6445 2016.
Obavijest o nedostatku – Bečka konvencija Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6445 2016.
Obvezno pravo – odgovornost za nemogućnost ispunjenja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6444 2016.
Ugovor o posredovanju – obveze i prava posrednika Županijski sud Obvezno pravo 6441 2016.
Željeznički prijevoz – odgovornost prijevoznika – ozljeda putnika Županijski sud Obvezno pravo 6437 2016.

Stranice