Sudska praksa iz tematskog područja: Stečaj

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Naknadna dioba imovine društva nakon brisanja iz sudskog registra Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6514 2018.
Predujam za provođenje stečajnog postupka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6509 2018.
Odgovornost člana uprave društva prigodom stečaja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6508 2018.
Pravično suđenje – stečajni postupak Ustavni sud Republike Hrvatske Stečaj 6453 2017.
Stečajni postupak – naknada štete – članovi uprave Vrhovni sud Republike Hrvatske Stečaj 6439 2016.
Stečajni postupak – prijava tražbine stečajnom sucu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6438 2016.
Stečajni postupak – otvaranje stečajnog postupka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6400 2016.
Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka – radni odnosi Vrhovni sud Republike Hrvatske Stečaj 6390 2015.
Stranka u postupku – pravni sljednik Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6384 2015.
Pokretanje skraćenog stečajnog postupka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6381 2015.
Stečajni postupak - unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo Županijski sud Stečaj 6381 2015.
Stečajni postupak – utvrđivanje tražbine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6366 2015.
Predstečajna nagodba – ovršna isprava – podobnost za ovrhu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6364 2015.
Stečajni postupak – prijavljivanje tražbine – upućivanje na parnicu Vrhovni sud Republike Hrvatske Stečaj 6354 2015.
Stečajni postupak - revizija Vrhovni sud Republike Hrvatske Stečaj 6341 2014.
Stečaj – namjerno oštećenje Vrhovni sud Republike Hrvatske Stečaj 6331 2014.
Stečajni upravitelj – pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika – zaključenje stečajnog postupka Vrhovni sud Republike Hrvatske Stečaj 6304 2014.
Stečajni vjerovnici - preračunavanje tražbina Vrhovni sud Republike Hrvatske Stečaj 6267 2014.
Otvaranje stečajnog postupka – sudska pristojba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Stečaj 6264 2014.
Stečajni postupak - zabrana ovrhe Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6244 2014.
Stečajni postupak – ostale obveze stečajne mase Vrhovni sud Republike Hrvatske Stečaj 6234 2013.
Sukob nadležnosti – stečajni postupak Vrhovni sud Republike Hrvatske Stečaj 6217 2013.
Stečajni postupak – umješač u stečajnom postupku Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6216 2013.
Stečajni postupak - tražbine nižih isplatnih redova Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6214 2013.
Pokretanje stečajnoga postupka – razlučni vjerovnici Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6210 2013.
Učinci obveznopravnih ugovora - učinak raskida Županijski sud Stečaj 6208 2013.
Stečajni postupak - osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca Vrhovni sud Republike Hrvatske Stečaj 6206 2013.
Stečajni postupak – zastupanje stečajnog upravitelja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6202 2013.
Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6191 2013.
Stečajni postupak – osporene tražbine – tužba za utvrđenje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6187 2013.

Stranice