Sudska praksa iz tematskog područja: Komunalno gospodarstvo

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Troškovi objektivnog upravnog spora Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6498 2017.
Kriteriji za utvrđivanje visine komunalnog doprinosa Komunalno gospodarstvo 6497 2017.
Komunalno gospodarstvo – ništavost rješenja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6484 2017.
Komunalni doprinos – oslobađanje od plaćanja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6469 2017.
Komunalno gospodarstvo – namjena zgrade Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6453 2017.
Vodni doprinos – legalna građevina Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6446 2016.
Komunalna naknada – koeficijent namjene Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6442 2016.
Komunalno gospodarstvo – javna rasvjeta u naselju Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6441 2016.
Spomenička renta – standard izračuna – hrvatska norma Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6424 2016.
Komunalna naknada – oslobođenje od plaćanja – javno davanje Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6422 2016.
Premještanje vozila – komunalni redari Županijski sud Komunalno gospodarstvo 6367 2015.
Komunalno gospodarstvo – naknada za uređenje voda Visoki upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6348 2015.
Komunalno gospodarstvo – rok za izjavljivanje žalbe protiv rješenja o ovrsi Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6323 2014.
Komunalni doprinos – priznanje troškova izgradnje Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6263 2014.
Komunalni doprinos - obveza plaćanja Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6261 2014.
Autentično tumačenje - plaćanje komunalnog doprinosa Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6249 2014.
Komunalna naknada - koeficijent zona - odluka predstavničkog tijela JLS-a Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6226 2013.
Komunalna naknada - suvlasništvo Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6212 2013.
Komunalna djelatnost - skupljanje glomaznog otpada Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6135 2012.
Komunalno gospodarstvo – odvoz komunalnog otpada Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6127 2012.
Promet na gradskim cestama – nadležnost Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6059 2012.
Odgovornost grada za štetu Vrhovni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6031 2011.
Primjereni rok za ispunjenje uvjeta za izdavanje građevinske dozvole Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6027 2011.
Komunalno gospodarstvo - komunalni doprinos - ruševina Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 5915 2010.
Obveza plaćanja komunalne naknade – akumulacijska jezera Ustavni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 5797 2009.
Komunalno gospodarstvo - koncesija za pogrebne usluge Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 5670 2008.
Rok za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi – komunalno gospodarstvo Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 5668 2008.
Stvarna nadležnost općinskog suda Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 5646 2008.
Koncesije – pogrebni poslovi Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 5584 2007.
KOMUNALNA DJELATNOST Vrhovni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 5403 2005.

Stranice