Sudska praksa iz tematskog područja: Naknada za oduzetu imovinu

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Kazneni postupak - prenošenje nadležnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 6475 2017.
Nepostojanje pravnog sljedništva nadarbine Rk župe i današnje župe Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 6328 2014.
Naknada za oduzetu imovinu – dobrovoljno raspolaganje Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 6112 2012.
Uredba o uknjiženju prava vlasništva na državnoj nepokretnoj imovini Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 6061 2012.
Naknada imovine – poslovni prostor Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5952 2011.
Naknada imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – prava Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5895 2010.
Naknada imovine – prodano pravo korištenja zemljišta Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5587 2007.
Naknada za oduzetu imovinu – hipoteka Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5562 2007.
Fond za naknadu oduzete imovine - legitimacija za podnošenje tužbe Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5538 2007.
Denacionalizacija – predmet odštete Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5489 2006.
Povrat imovine – korištenje poslovnog prostora Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5355 2005.
Naknada za oduzetu imovinu – novac Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5290 2004.
Društveno vlasništvo – pretvorba, privatizacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5289 2004.
Stjecanje prava vlasništva dosjedanjem na nepokretnoj stvari – poljoprivredno zemljište Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5285 2004.
Oduzeta imovina – ovlaštenici prava na naknadu Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5277 2004.
Društveno vlasništvo – pretvorba, privatizacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5274 2004.
Prava vlasnička tužba (rei vindicatio) – sadržaj tužbe Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5269 2004.
Stvarna prava – pertinencija Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5265 2004.
Pravo služnosti na nekretninama Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5261 2004.
Tužba za brisanje Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5257 2004.
Pomorsko dobro Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5255 2004.
Naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5246 2004.
Naknada za imovinu – mišljenje državnog odvjetnika – konfiskacija Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5231 2004.
Naknada za oduzetu imovinu – poslovni prostor Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5210 2004.
Naknada za oduzetu imovinu – povrat u prijašnje stanje Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5192 2003.
Naknada za oduzetu imovinu – Zaštićeni najmoprimac Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5178 2003.
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – pravo unuka na naknadu imovine prijašnjeg vlasnika Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5092 2002.
Naknada – imovina – građevinsko zemljište – sporazum Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5083 2002.
Naknada za imovinu – poduzeća Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5076 2002.
Naknada – imovina – ranije isplaćena naknada Upravni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 5074 2002.

Stranice