Sudska praksa iz tematskog područja: Zemljišne knjige

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Uknjižba prava (su)vlasništva na suvlasničkim dijelovima nekretnine Županijski sud Zemljišne knjige 6462 2017.
Založno pravo – izdavanje brisovnog očitovanja Županijski sud Zemljišne knjige 6453 2017.
Postupak u zemljišnoknjižnim stvarima – žalba Županijski sud Zemljišne knjige 6407 2016.
Postupak u zemljišnoknjižnim stvarima – prijedlog za upis Županijski sud Zemljišne knjige 6405 2016.
Vrste i predmet upisa – predbilježba Županijski sud Zemljišne knjige 6399 2016.
Zemljišne knjige – presumpcija istinitosti i potpunosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Zemljišne knjige 6398 2015.
Vrste i predmet upisa – uknjižba – nadomještanje zagubljene punomoći Županijski sud Zemljišne knjige 6389 2015.
Zemljišnoknjižno pravo – tužba za brisanje Vrhovni sud Republike Hrvatske Zemljišne knjige 6366 2015.
Vrste i predmet upisa – uknjižba Županijski sud Zemljišne knjige 6362 2015.
Tužba za brisanje Županijski sud Zemljišne knjige 6361 2015.
Stvarno pravo – uknjižba – tabularna isprava Županijski sud Zemljišne knjige 6347 2015.
Stvarno pravo – uknjižba – tabularna isprava Županijski sud Zemljišne knjige 6340 2014.
Stjecanje prava vlasništva – originarno stjecanje Vrhovni sud Republike Hrvatske Zemljišne knjige 6316 2014.
Zemljišnoknjižno pravo – pojedinačni ispravni postupak Županijski sud Zemljišne knjige 6314 2014.
Zemljišnoknjižno pravo – zabilježba spora Vrhovni sud Republike Hrvatske Zemljišne knjige 6308 2014.
Predmet nagodbe – ništetnost nagodbe Vrhovni sud Republike Hrvatske Zemljišne knjige 6302 2014.
Zemljišnoknjižno pravo - pojedinačni ispravni postupak Županijski sud Zemljišne knjige 6287 2014.
Postupak u zemljišnoknjižnim stvarima - odlučivanje Županijski sud Zemljišne knjige 6281 2014.
Zemljišnoknjižno pravo – provedba upisa Županijski sud Zemljišne knjige 6269 2014.
Uknjižba – tabularna isprava Vrhovni sud Republike Hrvatske Zemljišne knjige 6264 2014.
Zemljišnoknjižno pravo - upis plombe Županijski sud Zemljišne knjige 6249 2014.
Zemljišnoknjižno pravo – ispravak pogrešnog upisa Županijski sud Zemljišne knjige 6246 2014.
Postupak u zemljišnoknjižnim stvarima – ispravak pogrešnog upisa Županijski sud Zemljišne knjige 6236 2013.
Zemljište nužno za redovitu uporabu građevine - izgrađene protivno građevinskoj dozvoli Visoki upravni sud Republike Hrvatske Zemljišne knjige 6234 2013.
Stvarno pravo - brisovna tužba Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Zemljišne knjige 6232 2013.
Zemljišne knjige – prijedlog za upis plombe Županijski sud Zemljišne knjige 6222 2013.
Zemljišnoknjižno pravo – zabilježba ugovora o dosmrtnom uzdržavanju Županijski sud Zemljišne knjige 6213 2013.
Zemljišnoknjižno pravo – brisanje zabilježbe spora Županijski sud Zemljišne knjige 6206 2013.
Zemljišnoknjižno pravo – tužba za brisanje Vrhovni sud Republike Hrvatske Zemljišne knjige 6187 2013.
Zemljišnoknjižno pravo – upis pomorskog dobra Županijski sud Zemljišne knjige 6186 2013.

Stranice