Sudska praksa iz tematskog područja: Vlasničkopravni odnosi

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Pravično suđenje, pravo vlasništva – troškovi parničnog postupka Ustavni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6517 2018.
Pravično suđenje, pravo vlasništva – zaštićena najamnina Ustavni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6513 2018.
Ovrha na imovinskom pravu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6513 2018.
Stvarno pravo – zaštita prava vlasništva – vlasnička tužba zbog uznemiravanja (aktivna legitimacija fiducijarnog dužnika) Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6504 2018.
Stvarno pravo – stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla (upis u zemljišne knjige) Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6501 2017.
Obvezno pravo - ništetnost i pobojnost ugovora Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6498 2017.
Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6495 2017.
Neosnovano bogaćenje - korištenje suvlasničkog dijela nekretnine bivšeg bračnog druga Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6491 2017.
Vlasništvo posebnog dijela zgrade (etažno vlasništvo) – troškovi održavanja posebnog dijela – zajednička pričuva Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6489 2017.
Stvarno pravo – zaštita posjeda Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6487 2017.
Zaštita posjeda – dopuštena samopomoć Vlasničkopravni odnosi 6486 2017.
Stjecanje prava vlasništva – ista nekretnina – više osoba Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6486 2017.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6482 2017.
Stvarne služnosti – prestanak prava služnosti – ukinuće Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6477 2017.
Stvarno pravo – pravo služnosti Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6476 2017.
Pravo služnosti - nerazvrstana cesta Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6475 2017.
Objekti prava vlasništva - javna dobra u općoj uporabi Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6473 2017.
Naknada imovine – stjecanje vlasništva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6470 2017.
Zajednička pričuva – izvanredno upravljanje stambenom zgradom Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6466 2017.
Vlasništvo – ograničenje - kulturno dobro Europski sud za ljudska prava Vlasničkopravni odnosi 6459 2017.
Uređenje međa – kad se može tražiti uređenje međa Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6459 2017.
Imisije – zahtjev za uklanjanje izvora imisija Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6458 2017.
Pravo vlasništva – susjedska prava – ograda Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6448 2016.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice putem suda Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6448 2016.
Etažno vlasništvo – zajednička pričuva Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6440 2016.
Suvlasništvo – pravo na suposjed Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6438 2016.
Odnos lokacijske dozvole i vlasničkih prava Upravni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6424 2016.
Prestanak prava vlasništva – propast stvari Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6422 2016.
Ugovor o najmu – presuda kojom se nadomješta ugovor Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6416 2016.
Smetanje posjeda – sudska zaštita posjeda Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6414 2016.

Stranice