Sudska praksa iz tematskog područja: Vlasničkopravni odnosi

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Zajednička pričuva – izvanredno upravljanje stambenom zgradom Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6466 2017.
Uređenje međa – kad se može tražiti uređenje međa Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6459 2017.
Vlasništvo – ograničenje - kulturno dobro Europski sud za ljudska prava Vlasničkopravni odnosi 6459 2017.
Imisije – zahtjev za uklanjanje izvora imisija Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6458 2017.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice putem suda Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6448 2016.
Pravo vlasništva – susjedska prava – ograda Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6448 2016.
Etažno vlasništvo – zajednička pričuva Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6440 2016.
Suvlasništvo – pravo na suposjed Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6438 2016.
Odnos lokacijske dozvole i vlasničkih prava Upravni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6424 2016.
Prestanak prava vlasništva – propast stvari Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6422 2016.
Ugovor o najmu – presuda kojom se nadomješta ugovor Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6416 2016.
Smetanje posjeda – sudska zaštita posjeda Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6414 2016.
Derivativno stjecanje prava vlasništva na nekretnini – povjerenje u zemljišne knjige Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6413 2016.
Pravo na naknadu za oduzetu imovinu Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6410 2016.
Vrste posjeda – savjestan i nesavjestan posjed Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6406 2016.
Upravljanje zajedničkom stvari – poslovi izvanredne uprave Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6404 2016.
Objekti prava vlasništva – pokretne stvari Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6404 2016.
Pravo vlasništva – posebna ograničenja – pristup na tuđu nekretninu Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6396 2015.
Stvarno pravo – suvlasništvo – dioba Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6390 2015.
Stvarno pravo – brisanje upisa vlasništva Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6388 2015.
Pravo služnosti – izvršavanje prava stvarne služnosti Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6387 2015.
Pravo vlasništva – susjedska prava – vlastita ograda Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6385 2015.
Zaštita prava vlasništva – tužba zbog uznemiravanja Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6384 2015.
Založno pravo - ovlast glede založenih pokretnina Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6379 2015.
Pravo vlasništva – suvlasništvo – upravljanje zajedničkom stvari Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6376 2015.
Ugovorni odnosi – tumačenje ugovora – zelenaški ugovor Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6375 2015.
Pravo vlasništva – pretpostavke za diobu isplatom Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6374 2015.
Stjecanje prava vlasništva Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6373 2015.
Stvarno pravo – stjecanje prava vlasništva – dosjelost Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6372 2015.
Stjecanje nekretnine – više kupaca – brisanje upisa Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6371 2015.

Stranice