Sudska praksa iz tematskog područja: Nasljedno pravo

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Nasljedno pravo – isključenje nužnih nasljednika Županijski sud Nasljedno pravo 6471 2017.
Obveza nasljednika – uzdržavanje djeteta Županijski sud Nasljedno pravo 6460 2017.
Nasljedno pravo – imovina koja se izdvaja iz ostavine Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6440 2016.
Ostavinska rasprava – upućivanje na parnicu ili upravni postupak Županijski sud Nasljedno pravo 6417 2016.
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6397 2015.
Provedba rješenja o nasljeđivanju – bez naznačenog OIB-a nasljednika Županijski sud Nasljedno pravo 6393 2015.
Nasljedno pravo – naknadno pronađena imovina Županijski sud Nasljedno pravo 6392 2015.
Nasljedno pravo – ostavinski postupak Županijski sud Nasljedno pravo 6383 2015.
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja Županijski sud Nasljedno pravo 6376 2015.
Nasljedno pravo – ostavina Županijski sud Nasljedno pravo 6369 2015.
Nasljednikov posjed Županijski sud Nasljedno pravo 6349 2015.
Isključenje nužnih nasljednika iz nasljedstva Županijski sud Nasljedno pravo 6287 2014.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - oblik ugovora - naknadni usmeni dogovor Županijski sud Nasljedno pravo 6263 2014.
Nasljedno pravo – pasivna legitimacija nasljednika Županijski sud Nasljedno pravo 6253 2014.
Bitna povreda postupka – priznanje tužbenog zahtjeva nasljednika bez suglasnosti ostalih nasljednika Županijski sud Nasljedno pravo 6237 2013.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - raskid Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6233 2013.
Nasljedno pravo - bračni drug Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6223 2013.
Odgovornost nasljednika za ostaviteljeve dugove (moralna obveza) Županijski sud Nasljedno pravo 6215 2013.
Prelazak ostavine na nasljednike – potraživanje na temelju stjecanja bez osnove Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6210 2013.
Dioba sporazumom suvlasnika Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6208 2013.
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja – zatezne kamate Županijski sud Nasljedno pravo 6191 2013.
Izvanbračna zajednica – nasljeđivanje Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6168 2013.
Neopozivost nasljedničke izjave Županijski sud Nasljedno pravo 6080 2012.
Nasljedno pravo – vlastoručne oporuke Županijski sud Nasljedno pravo 6074 2012.
Djelomično rješenje o nasljeđivanju Županijski sud Nasljedno pravo 6020 2011.
Nasljeđivanje na temelju oporuke - vlastoručna oporuka Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6007 2011.
Vjerovnici ostavitelja Nasljedno pravo 5964 2011.
Nužni dio Županijski sud Nasljedno pravo 5911 2010.
Usmena oporuka Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 5746 2009.
Naknadno pronađena imovina Županijski sud Nasljedno pravo 5700 2008.

Stranice