Sudska praksa iz tematskog područja: Nasljedno pravo

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Nasljedno pravo – ostavinski postupak – upućivanje u parnicu Županijski sud Nasljedno pravo 6482 2017.
Ustup nasljednog dijela – prestanak prava na poništenje Županijski sud Nasljedno pravo 6481 2017.
Nasljedno pravo – isključenje nužnih nasljednika Županijski sud Nasljedno pravo 6471 2017.
Obveza nasljednika – uzdržavanje djeteta Županijski sud Nasljedno pravo 6460 2017.
Nasljedno pravo – imovina koja se izdvaja iz ostavine Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6440 2016.
Ostavinska rasprava – upućivanje na parnicu ili upravni postupak Županijski sud Nasljedno pravo 6417 2016.
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6397 2015.
Provedba rješenja o nasljeđivanju – bez naznačenog OIB-a nasljednika Županijski sud Nasljedno pravo 6393 2015.
Nasljedno pravo – naknadno pronađena imovina Županijski sud Nasljedno pravo 6392 2015.
Nasljedno pravo – ostavinski postupak Županijski sud Nasljedno pravo 6383 2015.
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja Županijski sud Nasljedno pravo 6376 2015.
Nasljedno pravo – ostavina Županijski sud Nasljedno pravo 6369 2015.
Nasljednikov posjed Županijski sud Nasljedno pravo 6349 2015.
Isključenje nužnih nasljednika iz nasljedstva Županijski sud Nasljedno pravo 6287 2014.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - oblik ugovora - naknadni usmeni dogovor Županijski sud Nasljedno pravo 6263 2014.
Nasljedno pravo – pasivna legitimacija nasljednika Županijski sud Nasljedno pravo 6253 2014.
Bitna povreda postupka – priznanje tužbenog zahtjeva nasljednika bez suglasnosti ostalih nasljednika Županijski sud Nasljedno pravo 6237 2013.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - raskid Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6233 2013.
Nasljedno pravo - bračni drug Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6223 2013.
Odgovornost nasljednika za ostaviteljeve dugove (moralna obveza) Županijski sud Nasljedno pravo 6215 2013.
Prelazak ostavine na nasljednike – potraživanje na temelju stjecanja bez osnove Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6210 2013.
Dioba sporazumom suvlasnika Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6208 2013.
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja – zatezne kamate Županijski sud Nasljedno pravo 6191 2013.
Izvanbračna zajednica – nasljeđivanje Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6168 2013.
Neopozivost nasljedničke izjave Županijski sud Nasljedno pravo 6080 2012.
Nasljedno pravo – vlastoručne oporuke Županijski sud Nasljedno pravo 6074 2012.
Djelomično rješenje o nasljeđivanju Županijski sud Nasljedno pravo 6020 2011.
Nasljeđivanje na temelju oporuke - vlastoručna oporuka Vrhovni sud Republike Hrvatske Nasljedno pravo 6007 2011.
Vjerovnici ostavitelja Nasljedno pravo 5964 2011.
Nužni dio Županijski sud Nasljedno pravo 5911 2010.

Stranice