Sudska praksa iz tematskog područja: Parnični postupak

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Odustajanje od usmenog saslušanja vještaka – zbog neplaćanja predujma troška Županijski sud Parnični postupak 6467 2017.
Parnični postupak – stvarna nadležnost Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6467 2017.
Neuredna dostava Županijski sud Parnični postupak 6464 2017.
Revizija - potvrda o položenom pravosudnom ispitu Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6463 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Parnični postupak 6462 2017.
Izvanredni pravni lijekovi – revizija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6462 2017.
Parnica za naknadu štete – prethodno pitanje – kazneno djelo Županijski sud Parnični postupak 6462 2017.
Parnični postupak – dopuštenost tužbe Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6461 2017.
Parnični postupak – tužba – predaja putem pošte Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6460 2017.
Sporovi male vrijednosti – revizija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6459 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6458 2017.
Zakonsko oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi – tijela javne vlasti Županijski sud Parnični postupak 6457 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6457 2017.
Parnični postupak – nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6454 2017.
Parnični postupak – opunomoćenici Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6453 2017.
Parnični postupak radi isplate – najamnina – zaštićeni najmoprimci Europski sud za ljudska prava Parnični postupak 6452 2017.
Parnični troškovi – delegacija drugog suda – rok za podnošenje zahtjeva Županijski sud Parnični postupak 6452 2017.
Parnični postupak – parnični troškovi Županijski sud Parnični postupak 6449 2016.
Parnični postupak – opunomoćenici Visoki upravni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6448 2016.
e-Oglasna ploča – dostava pisanog otpravka presude Županijski sud Parnični postupak 6444 2016.
Parnični postupak – revizija protiv rješenja Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6441 2016.
Parnični troškovi – vještačenje Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6437 2016.
Odvjetnik kao opunomoćenik – revizija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6436 2016.
Parnični postupak – stvarna nadležnost općinskih sudova Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6435 2016.
Bitna povreda odredaba parničnog postupka - presuda zbog ogluhe Županijski sud Parnični postupak 6435 2016.
Parnični postupak – zakašnjelo ispunjenje novčane obveze Županijski sud Parnični postupak 6426 2016.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6425 2016.
Izvanredni pravni lijekovi – odbacivanje revizije Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6424 2016.
Parnični postupak – stvarna nadležnost općinskih sudova Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6424 2016.
Mjesna nadležnost – općemjesna nadležnost pravnih osoba Županijski sud Parnični postupak 6422 2016.

Stranice