Sudska praksa iz tematskog područja: Parnični postupak

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Nadležnost u sporovima s međunarodnim obilježjima Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6518 2018.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6517 2018.
Određivanje vrijednosti predmeta spora Parnični postupak 6515 2018.
Posebni postupci – izdavanje europskog platnog naloga – izvanredni pravni lijek Parnični postupak 6514 2018.
Prethodno pitanje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6514 2018.
Obvezno pravo – pobijanje dužnikovih pravnih radnji – rok za tužbu Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6509 2018.
Parnični postupak – izvanredni pravni lijek – ponavljanje postupka (razlozi) Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6509 2018.
Pravo na pristup informacijama Visoki upravni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6508 2018.
Presumirano povlačenje tužbe Županijski sud Parnični postupak 6507 2018.
Alternativna (stupnjevita) tužba Županijski sud Parnični postupak 6506 2018.
Zahtjev za mirno rješenje spora s Republikom Hrvatskom Županijski sud Parnični postupak 6504 2018.
Parnični postupak – prekoračenje tužbenog zahtjeva Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6499 2017.
Stranačka sposobnost likvidacijske mase Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6499 2017.
Osnovanost zahtjeva za naknadu troškova pri povlačenju tužbe Parnični postupak 6492 2017.
Parnični postupak - aktivna legitimacija kod ortaštva Parnični postupak 6492 2017.
Parnični postupak – presuda zbog ogluhe – obični suparničari Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6490 2017.
Parnični postupak – dopuštenost revizije Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6489 2017.
Parnični postupak – bitne povrede odredaba parničnog postupka – pravni interes Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6486 2017.
Preinaka tužbe – ukidanje platnog naloga Županijski sud Parnični postupak 6478 2017.
Parnični postupak - revizija protiv rješenja Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6475 2017.
Naknada troškova zbog svrhovite delegacije predmeta Županijski sud Parnični postupak 6474 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6473 2017.
Žalba izjavljena elektroničkim putem Županijski sud Parnični postupak 6471 2017.
Revizija – pravo na podnošenje – opunomoćenik Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6469 2017.
Revizija – spor male vrijednosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6468 2017.
Zaključenje prethodnog postupka – iznošenje novih činjenica Županijski sud Parnični postupak 6468 2017.
Parnični postupak – povlačenje tužbe Županijski sud Parnični postupak 6468 2017.
Parnični postupak – stvarna nadležnost Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6467 2017.
Odustajanje od usmenog saslušanja vještaka – zbog neplaćanja predujma troška Županijski sud Parnični postupak 6467 2017.
Neuredna dostava Županijski sud Parnični postupak 6464 2017.

Stranice