Sudska praksa iz tematskog područja: Parnični postupak

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Osnovanost zahtjeva za naknadu troškova pri povlačenju tužbe Parnični postupak 6492 2017.
Parnični postupak - aktivna legitimacija kod ortaštva Parnični postupak 6492 2017.
Parnični postupak – presuda zbog ogluhe – obični suparničari Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6490 2017.
Parnični postupak – dopuštenost revizije Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6489 2017.
Parnični postupak – bitne povrede odredaba parničnog postupka – pravni interes Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6486 2017.
Preinaka tužbe – ukidanje platnog naloga Županijski sud Parnični postupak 6478 2017.
Parnični postupak - revizija protiv rješenja Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6475 2017.
Naknada troškova zbog svrhovite delegacije predmeta Županijski sud Parnični postupak 6474 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6473 2017.
Žalba izjavljena elektroničkim putem Županijski sud Parnični postupak 6471 2017.
Revizija – pravo na podnošenje – opunomoćenik Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6469 2017.
Revizija – spor male vrijednosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6468 2017.
Zaključenje prethodnog postupka – iznošenje novih činjenica Županijski sud Parnični postupak 6468 2017.
Parnični postupak – povlačenje tužbe Županijski sud Parnični postupak 6468 2017.
Parnični postupak – stvarna nadležnost Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6467 2017.
Odustajanje od usmenog saslušanja vještaka – zbog neplaćanja predujma troška Županijski sud Parnični postupak 6467 2017.
Neuredna dostava Županijski sud Parnični postupak 6464 2017.
Revizija - potvrda o položenom pravosudnom ispitu Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6463 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Parnični postupak 6462 2017.
Izvanredni pravni lijekovi – revizija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6462 2017.
Parnica za naknadu štete – prethodno pitanje – kazneno djelo Županijski sud Parnični postupak 6462 2017.
Parnični postupak – dopuštenost tužbe Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6461 2017.
Parnični postupak – tužba – predaja putem pošte Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6460 2017.
Sporovi male vrijednosti – revizija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6459 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6458 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6457 2017.
Zakonsko oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi – tijela javne vlasti Županijski sud Parnični postupak 6457 2017.
Parnični postupak – nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6454 2017.
Parnični postupak – opunomoćenici Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6453 2017.
Parnični postupak radi isplate – najamnina – zaštićeni najmoprimci Europski sud za ljudska prava Parnični postupak 6452 2017.

Stranice