Sudska praksa iz tematskog područja: Upravni spor

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Pravo na sudsku zaštitu člana udruge Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6518 2018.
Upravni spor – protutužba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6509 2018.
Troškovi objektivnog upravnog spora Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6507 2018.
Dopuštenost podnošenja žalbe Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6506 2018.
Radni odnosi – prijam u službu (pravni interes za podnošenje tužbe) Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6505 2018.
Upravni spor - upravni akt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6501 2017.
Dopuštenost podnošenja žalbe Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6499 2017.
Upravni spor – upravni akt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6493 2017.
Postupak radi naplate dnevnih parkirališnih karata - nevaljanost sudskih odluka Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6492 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost – predstečajna nagodba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6490 2017.
Upravni spor – tužba – aktivna legitimacija Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6477 2017.
Upravni spor – rješavanje spora bez rasprave Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6474 2017.
Upravni spor – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6466 2017.
Upravni spor – dopuštenost žalbe – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6465 2017.
Upravni spor – zaštita od postupanja javnopravnog tijela Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6464 2017.
Upravni spor – granice tužbenog zahtjeva Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6460 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6459 2017.
Upravni spor – lokalna samouprava – zainteresirana osoba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6454 2017.
Utvrđivanje činjeničnog stanja u upravnom sporu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6445 2016.
Upravni spor – izmjena općeg akta Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6438 2016.
Šutnja uprave – proširenje tužbenog zahtjeva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6435 2016.
Upravni spor-mjesna nadležnost Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6433 2016.
Dostava – rok za žalbu Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6427 2016.
Upravni spor – aktivna legitimacija Upravni spor 6426 2016.
Upravni spor – prekid spora Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6420 2016.
Upravni akt – obavijest o subvencioniranju kredita i državnom jamstvu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6417 2016.
Upravni akt – oduzimanje statusa javnog dobra u općoj uporabi Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6416 2016.
Upravni spor – privremena koncesijska naknada Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6413 2016.
Upravni akt – investicijske potpore za kapitalno ulaganje Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6412 2016.
Opći akti – pravni interes podnositelja zahtjeva Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6411 2016.

Stranice