Sudska praksa iz tematskog područja: Upravni spor

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Dopuštenost podnošenja žalbe Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6499 2017.
Upravni spor – upravni akt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6493 2017.
Postupak radi naplate dnevnih parkirališnih karata - nevaljanost sudskih odluka Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6492 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost – predstečajna nagodba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6490 2017.
Upravni spor – tužba – aktivna legitimacija Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6477 2017.
Upravni spor – rješavanje spora bez rasprave Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6474 2017.
Upravni spor – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6466 2017.
Upravni spor – dopuštenost žalbe – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6465 2017.
Upravni spor – zaštita od postupanja javnopravnog tijela Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6464 2017.
Upravni spor – granice tužbenog zahtjeva Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6460 2017.
Upravni spor – mjesna nadležnost Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6459 2017.
Upravni spor – lokalna samouprava – zainteresirana osoba Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6454 2017.
Utvrđivanje činjeničnog stanja u upravnom sporu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6445 2016.
Upravni spor – izmjena općeg akta Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6438 2016.
Šutnja uprave – proširenje tužbenog zahtjeva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6435 2016.
Upravni spor-mjesna nadležnost Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6433 2016.
Dostava – rok za žalbu Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6427 2016.
Upravni spor – aktivna legitimacija Upravni spor 6426 2016.
Upravni spor – prekid spora Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6420 2016.
Upravni akt – obavijest o subvencioniranju kredita i državnom jamstvu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6417 2016.
Upravni akt – oduzimanje statusa javnog dobra u općoj uporabi Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6416 2016.
Upravni spor – privremena koncesijska naknada Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6413 2016.
Upravni akt – investicijske potpore za kapitalno ulaganje Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6412 2016.
Opći akti – pravni interes podnositelja zahtjeva Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6411 2016.
Upravni akt – reklamacija obračuna komunalnih usluga Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6410 2016.
Opći akt – privremene mjere Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6410 2016.
Upravni spor – nadležnost upravnog suda Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6392 2015.
Upravni akt – izbor u naslovno suradničko zvanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6386 2015.
Ovlast za pokretanje upravnog spora Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6385 2015.
Upravni spor – troškovi spora Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6364 2015.

Stranice