Sudska praksa iz tematskog područja: Upravni postupak

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Upravni akt – potvrda o opravdanosti troškova projekta za istraživačko-razvojni projekt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6465 2017.
Upravni postupak – oglašivanje akta ništavim Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6461 2017.
Upravno pravo – naplata boravišne pristojbe Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6445 2016.
Obnova postupka – nove činjenice – novčana naknada Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6437 2016.
Upravni postupak – obnova postupka Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6431 2016.
Upravni postupak – isprave – duplikat potvrde Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6421 2016.
Upravni postupak – osobna dostava pismena Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6419 2016.
Pravni interes – razgledavanje spisa Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6419 2016.
Upravni postupak - obavijest o uvođenju promotivne akcije Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6418 2016.
Upravni postupak – obustava postupka Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6415 2016.
Povrat u prijašnje stanje – propuštanje zakonom propisanog roka Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6413 2016.
Dostava opunomoćeniku i stranci – rok Ustavni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6412 2016.
Upravni postupak – prigovor Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6412 2016.
Upravno pravo – odvjetništvo – zaštita osobnih podataka Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6391 2015.
Troškovi izvršenja rješenja građevinske inspekcije – zastara Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6387 2015.
GPP – postupak pred prvostupanjskim sudom – tužba bivšeg člana udruge Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6376 2015.
Opći akti – ispravak općeg akta Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6369 2015.
Upravni postupak – razlog ništavosti – nepravodoban zahtjev Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6366 2015.
Upravni postupak – nadležnost za odlučivanje o prigovoru Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6365 2015.
Upravni postupak – načelo razmjernosti Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6362 2015.
Upravni postupak – obustava – smrt stranke Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6359 2015.
Upravni postupak – dopunsko rješenje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6358 2015.
Upravni postupak – prekid postupka Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6357 2015.
Upravni postupak – zabluda – poništavanje i ukidanje rješenja Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6356 2015.
Upravni postupak – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6352 2015.
Upravni postupak – troškovi postupka Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6351 2015.
Upravni postupak – povrat u prijašnje stanje Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6349 2015.
Pravo na pravično suđenje – obrazlaganje odluke Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6348 2015.
Supsidijarna primjena Zakona o općem upravnom postupku Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6343 2014.
Upravni postupak – stranka u postupku – priključak na komunalnu infrastrukturu Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6341 2014.

Stranice