Sudska praksa iz tematskog područja: Upravni postupak

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Stranka u postupku Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6510 2018.
Upravno pravo – priziv na rješenje Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore – pravni interes Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6507 2018.
Prijava prebivališta Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6504 2018.
Ispunjavanje uvjeta za primitak u hrvatsko državljanstvo Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6495 2017.
Stjecanje hrvatskog državljanstva Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6491 2017.
Rok provedbe izvršenja rješenja o komunalnom doprinosu Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6491 2017.
Upravni spor – porezni akt – opomena Porezne uprave Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6490 2017.
Proglašenje rješenja ništavim Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6488 2017.
Upravni postupak – isporuka vodnih usluga – upravni ugovor Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6486 2017.
Upravni postupak – oglašavanje rješenja ništavim Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6482 2017.
Upravni postupak – postupanje javnopravnog tijela Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6481 2017.
Pravna priroda roka za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6473 2017.
Utvrđivanje prebivališta – policijska tijela Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6472 2017.
Upravni postupak – obnova postupka Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6471 2017.
Upravni akt – potvrda o opravdanosti troškova projekta za istraživačko-razvojni projekt Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6465 2017.
Upravni postupak – oglašivanje akta ništavim Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6461 2017.
Upravno pravo – naplata boravišne pristojbe Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6445 2016.
Obnova postupka – nove činjenice – novčana naknada Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6437 2016.
Upravni postupak – obnova postupka Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6431 2016.
Upravni postupak – isprave – duplikat potvrde Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6421 2016.
Upravni postupak – osobna dostava pismena Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6419 2016.
Pravni interes – razgledavanje spisa Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6419 2016.
Upravni postupak - obavijest o uvođenju promotivne akcije Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6418 2016.
Upravni postupak – obustava postupka Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6415 2016.
Povrat u prijašnje stanje – propuštanje zakonom propisanog roka Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6413 2016.
Upravni postupak – prigovor Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6412 2016.
Dostava opunomoćeniku i stranci – rok Ustavni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6412 2016.
Upravno pravo – odvjetništvo – zaštita osobnih podataka Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6391 2015.
Troškovi izvršenja rješenja građevinske inspekcije – zastara Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6387 2015.
GPP – postupak pred prvostupanjskim sudom – tužba bivšeg člana udruge Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6376 2015.

Stranice