Sudska praksa iz tematskog područja: Državni službenici i namještenici

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Opći akti – privremeni pročelnici – prijelazne odredbe Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 6450 2017.
Državni službenici - način popunjavanja slobodnih radnih mjesta Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 6281 2014.
Državno izborno povjerenstvo – brojanje glasova Ustavni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 6167 2013.
Državni službenici – obavljanje poslova drugog radnog mjesta – plaća Vrhovni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 6066 2012.
Namještenici – premještaj Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 6026 2011.
Nevaljanost ugovora – ništetni ugovori Vrhovni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5925 2010.
Kolektivni ugovori – učinci, trajanje i prestanak kolektivnog ugovora Vrhovni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5857 2010.
Dodatak na plaću državnim službenicima – doktorat kao uvjet za radno mjesto Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5857 2010.
Otpremnine Vrhovni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5794 2009.
Državni službenici - raspolaganje - korištenje godišnjeg odmora Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5735 2009.
Prava i obveze iz radnog odnosa Vrhovni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5556 2007.
Državni službenici – premještaj policijskog službenika Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5514 2007.
Odgovornost države za nepravilan rad tijela državne uprave Vrhovni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5492 2006.
Razrješenje položaja predstojnika ureda državne uprave u županiji Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5428 2006.
DRŽAVNI SLUŽBENICI – ROK ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O PRESTANKU SLUŽBE Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5378 2005.
Plaća – isplata plaće Vrhovni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5284 2004.
Prestanak službe državnih službenika – konačnost rješenja Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5279 2004.
Državni službenici – zabrana otkaza ugovora o radu Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5222 2004.
Trajanje raspolaganja državnih službenika – privremena nesposobnost za rad Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5194 2003.
Državni službenici – izvršnost rješenja o stavljanju na raspolaganje Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5179 2003.
Državni službenici – državni stručni ispit – oslobođenje od državnog stručnog ispita Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5120 2003.
Pravo na naknadu (plaće) – zaposleni u upravi Vrhovni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 5056 2002.