Sudska praksa iz tematskog područja: Županijski sud

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Ovrha na nekretnini u kojoj se nalazi veleposlanstvo strane države Županijski sud Ovršni postupak 6496 2017.
Mjesna nadležnost – ovrha Županijski sud Ovršni postupak 6493 2017.
Plan roditelja o zajedničkoj roditeljskoj skrbi Županijski sud Obiteljsko pravo 6491 2017.
Rok za podnošenje tužbe zbog pravnih nedostataka - trenutak saznanja o uknjižbi treće osobe Županijski sud Obvezno pravo 6491 2017.
Kazneno pravo – opoziv uvjetne osude Županijski sud Kazneno pravo 6490 2017.
Vlasništvo posebnog dijela zgrade (etažno vlasništvo) – troškovi održavanja posebnog dijela – zajednička pričuva Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6489 2017.
Zemljišnoknjižni postupak – troškovi postupka Županijski sud Zemljišnoknjižno pravo 6488 2017.
Nezgoda izazvana motornim vozilom – odgovornost Županijski sud Obvezno pravo 6487 2017.
Stjecanje prava vlasništva – ista nekretnina – više osoba Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6486 2017.
Prijedlog za protuovrhu nakon provedene izvansudske ovrhe Županijski sud Ovršni postupak 6484 2017.
Pogreška liječnika – odgovornost za štetu Županijski sud Obvezno pravo - odgovornost za štetu i naknada štete 6484 2017.
Zastara – regresna tražbina Županijski sud Zastara 6482 2017.
Nasljedno pravo – ostavinski postupak – upućivanje u parnicu Županijski sud Nasljedno pravo 6482 2017.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6482 2017.
Trošak premještanja nepropisno parkiranog vozila Županijski sud Promet 6481 2017.
Ustup nasljednog dijela – prestanak prava na poništenje Županijski sud Nasljedno pravo 6481 2017.
Obvezatan sadržaj ugovora o specijalizaciji liječnika Županijski sud Obvezno pravo 6478 2017.
Preinaka tužbe – ukidanje platnog naloga Županijski sud Parnični postupak 6478 2017.
Potvrda ovršnosti – izvanparnični postupak – pravo na trošak postupka Županijski sud Ovršni postupak 6477 2017.
Ugovor o kupoprodaji – povreda ugovorne obveze Županijski sud Obvezno pravo 6477 2017.
Sloboda odlučivanja o rađanju djece – zaštita zdravlja Županijski sud Zdravstvo 6476 2017.
Stvarno pravo – pravo služnosti Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6476 2017.
Brisanje zabilježbe spora Županijski sud Zemljišne knjige 6476 2017.
Pravo služnosti - nerazvrstana cesta Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6475 2017.
Uzdržavanje maloljetnog djeteta od djeda i bake Županijski sud Obiteljsko pravo 6475 2017.
Ovršno pravo – isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava Županijski sud Ovršni postupak 6474 2017.
Naknada troškova zbog svrhovite delegacije predmeta Županijski sud Parnični postupak 6474 2017.
Ustupanje zahtjeva za isplatu buduće dividende Županijski sud Trgovačka društva 6473 2017.
Sudska nenadležnost – utvrđenje stjecanja zakonske služnosti Županijski sud Sudska nadležnost 6472 2017.
Žalba izjavljena elektroničkim putem Županijski sud Parnični postupak 6471 2017.

Stranice