Sudska praksa iz tematskog područja: Županijski sud

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Žalba izjavljena elektroničkim putem Županijski sud Parnični postupak 6471 2017.
Nasljedno pravo – isključenje nužnih nasljednika Županijski sud Nasljedno pravo 6471 2017.
Odluka disciplinskog suda HOK-a – ovrha Županijski sud Ovršni postupak 6470 2017.
Zabilježba ovrhe na nekretnini – uknjižba prava vlasništva Županijski sud Zemljišne knjige 6470 2017.
Ovrha na pokretninama – prodaja motornih vozila Županijski sud Ovršni postupak 6469 2017.
Ugovor o ustupu tražbine – neobavještavanje dužnika Županijski sud Obvezno pravo 6469 2017.
Parnični postupak – povlačenje tužbe Županijski sud Parnični postupak 6468 2017.
Zaključenje prethodnog postupka – iznošenje novih činjenica Županijski sud Parnični postupak 6468 2017.
Dugovi nastali poslovanjem obrta Županijski sud Ovršni postupak 6468 2017.
Odustajanje od usmenog saslušanja vještaka – zbog neplaćanja predujma troška Županijski sud Parnični postupak 6467 2017.
Pravo nasljednika pokojnog ovršenika na naknadu troškova postupka Županijski sud Ovršni postupak 6467 2017.
Pravo nasljednika pokojnog ovršenika na naknadu troškova postupka Županijski sud Ovršni postupak 6467 2017.
Zajednička pričuva – izvanredno upravljanje stambenom zgradom Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6466 2017.
Sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi – nadležnost javnih bilježnika Županijski sud Ovršni postupak 6466 2017.
Zemljišnoknjižno pravo – upis prava zakupa krovišta zgrade Županijski sud Zemljišne knjige 6465 2017.
Naknada troškova premještanja osobnog vozila – znak pristupačnosti Županijski sud Prekršajno pravo 6465 2017.
Nevaljanost ugovora – ništetnost Županijski sud Obvezno pravo 6464 2017.
Neuredna dostava Županijski sud Parnični postupak 6464 2017.
Ugovor o kupoprodaji – obročna otplata cijene Županijski sud Obvezno pravo 6463 2017.
Parnica za naknadu štete – prethodno pitanje – kazneno djelo Županijski sud Parnični postupak 6462 2017.
Uknjižba prava (su)vlasništva na suvlasničkim dijelovima nekretnine Županijski sud Zemljišne knjige 6462 2017.
Tražbina javnog bilježnika – solidarne obveze Županijski sud Obvezno pravo 6461 2017.
Naknada troškova premještanja osobnog vozila – znak pristupačnosti Županijski sud Promet 6461 2017.
Ovršni postupak – troškovi postupka – naknada Županijski sud Ovršni postupak 6460 2017.
Obveza nasljednika – uzdržavanje djeteta Županijski sud Nasljedno pravo 6460 2017.
Uređenje međa – kad se može tražiti uređenje međa Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6459 2017.
Imisije – zahtjev za uklanjanje izvora imisija Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6458 2017.
Zakonsko oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi – tijela javne vlasti Županijski sud Parnični postupak 6457 2017.
Ovrha na nekretnini – određivanje vrijednosti nekretnine Županijski sud Ovršni postupak 6454 2017.
Založno pravo – izdavanje brisovnog očitovanja Županijski sud Zemljišne knjige 6453 2017.

Stranice