Sudska praksa iz tematskog područja: Županijski sud

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Parnica za naknadu štete – prethodno pitanje – kazneno djelo Županijski sud Parnični postupak 6462 2017.
Uknjižba prava (su)vlasništva na suvlasničkim dijelovima nekretnine Županijski sud Zemljišne knjige 6462 2017.
Naknada troškova premještanja osobnog vozila – znak pristupačnosti Županijski sud Promet 6461 2017.
Tražbina javnog bilježnika – solidarne obveze Županijski sud Obvezno pravo 6461 2017.
Ovršni postupak – troškovi postupka – naknada Županijski sud Ovršni postupak 6460 2017.
Obveza nasljednika – uzdržavanje djeteta Županijski sud Nasljedno pravo 6460 2017.
Uređenje međa – kad se može tražiti uređenje međa Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6459 2017.
Imisije – zahtjev za uklanjanje izvora imisija Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6458 2017.
Zakonsko oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi – tijela javne vlasti Županijski sud Parnični postupak 6457 2017.
Ovrha na nekretnini – određivanje vrijednosti nekretnine Županijski sud Ovršni postupak 6454 2017.
Založno pravo – izdavanje brisovnog očitovanja Županijski sud Zemljišne knjige 6453 2017.
Ovrha na nekretnini – plaćanje jamčevine ovrhovoditelja Županijski sud Ovršni postupak 6453 2017.
Parnični troškovi – delegacija drugog suda – rok za podnošenje zahtjeva Županijski sud Parnični postupak 6452 2017.
Ovrha radi naplate bruto plaće – prilaganje potvrde Porezne uprave Županijski sud Ovršni postupak 6452 2017.
Odgovornost roditelja za dijete – isključenje odgovornosti Županijski sud Obiteljsko pravo 6450 2017.
Rješenje o ovrsi – odbacivanje neobrazloženog prigovora Županijski sud Ovršni postupak 6450 2017.
Sklapanje ugovora o radu – član uprave Županijski sud Radno pravo 6449 2016.
Parnični postupak – parnični troškovi Županijski sud Parnični postupak 6449 2016.
Pravo vlasništva – susjedska prava – ograda Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6448 2016.
Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona Županijski sud Kazneno pravo 6448 2016.
Alkoholiziranost vozača – prometna nezgoda Županijski sud Odštetno pravo 6447 2016.
Obvezno osiguranje – zatezne kamate Županijski sud Odštetno pravo 6446 2016.
e-Oglasna ploča – dostava pisanog otpravka presude Županijski sud Parnični postupak 6444 2016.
Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona Županijski sud Kazneno pravo 6444 2016.
Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona Županijski sud Kazneno pravo 6443 2016.
Zemljišnoknjižno pravo – uknjižba – tabularna isprava Županijski sud Zemljišnoknjižno pravo 6442 2016.
Uzdržavanje maloljetne djece – verzijski zahtjev Županijski sud Obiteljsko pravo 6442 2016.
Ugovor o posredovanju – obveze i prava posrednika Županijski sud Obvezno pravo 6441 2016.
Etažno vlasništvo – zajednička pričuva Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6440 2016.
Suvlasništvo – pravo na suposjed Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6438 2016.

Stranice