Sudska praksa iz tematskog područja: Županijski sud

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Učinak nagodbe prema trećim osobama Županijski sud Obvezno pravo 6519 2018.
Ovršni postupak – ovršna isprava Županijski sud Ovršni postupak 6518 2018.
Članak 80.b Ovršnog zakona Županijski sud Ovršni postupak 6515 2018.
Komunikacija na društvenim mrežama i odgovornost za štetu Županijski sud Neimovinska šteta 6510 2018.
Procesni položaj društva kao stranke kod podjele Županijski sud Trgovačka društva 6507 2018.
Presumirano povlačenje tužbe Županijski sud Parnični postupak 6507 2018.
Alternativna (stupnjevita) tužba Županijski sud Parnični postupak 6506 2018.
Utvrđivanje postojanja izvanbračne zajednice Županijski sud Obiteljsko pravo 6504 2018.
Zahtjev za mirno rješenje spora s Republikom Hrvatskom Županijski sud Parnični postupak 6504 2018.
Teret dokaza pri postojanju razloga za izvanredni otkaz Županijski sud Radno pravo 6500 2017.
Djelovanje rješenja o ovrsi prema novom poslodavcu Županijski sud Ovršni postupak 6499 2017.
Ovrha na nekretnini u kojoj se nalazi veleposlanstvo strane države Županijski sud Ovršni postupak 6496 2017.
Mjesna nadležnost – ovrha Županijski sud Ovršni postupak 6493 2017.
Plan roditelja o zajedničkoj roditeljskoj skrbi Županijski sud Obiteljsko pravo 6491 2017.
Rok za podnošenje tužbe zbog pravnih nedostataka - trenutak saznanja o uknjižbi treće osobe Županijski sud Obvezno pravo 6491 2017.
Kazneno pravo – opoziv uvjetne osude Županijski sud Kazneno pravo 6490 2017.
Vlasništvo posebnog dijela zgrade (etažno vlasništvo) – troškovi održavanja posebnog dijela – zajednička pričuva Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6489 2017.
Zemljišnoknjižni postupak – troškovi postupka Županijski sud Zemljišnoknjižno pravo 6488 2017.
Nezgoda izazvana motornim vozilom – odgovornost Županijski sud Obvezno pravo 6487 2017.
Stjecanje prava vlasništva – ista nekretnina – više osoba Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6486 2017.
Prijedlog za protuovrhu nakon provedene izvansudske ovrhe Županijski sud Ovršni postupak 6484 2017.
Pogreška liječnika – odgovornost za štetu Županijski sud Obvezno pravo - odgovornost za štetu i naknada štete 6484 2017.
Zastara – regresna tražbina Županijski sud Zastara 6482 2017.
Nasljedno pravo – ostavinski postupak – upućivanje u parnicu Županijski sud Nasljedno pravo 6482 2017.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6482 2017.
Trošak premještanja nepropisno parkiranog vozila Županijski sud Promet 6481 2017.
Ustup nasljednog dijela – prestanak prava na poništenje Županijski sud Nasljedno pravo 6481 2017.
Obvezatan sadržaj ugovora o specijalizaciji liječnika Županijski sud Obvezno pravo 6478 2017.
Preinaka tužbe – ukidanje platnog naloga Županijski sud Parnični postupak 6478 2017.
Potvrda ovršnosti – izvanparnični postupak – pravo na trošak postupka Županijski sud Ovršni postupak 6477 2017.

Stranice