Sudska praksa iz tematskog područja: Županijski sud

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Obvezatan sadržaj ugovora o specijalizaciji liječnika Županijski sud Obvezno pravo 6478 2017.
Preinaka tužbe – ukidanje platnog naloga Županijski sud Parnični postupak 6478 2017.
Potvrda ovršnosti – izvanparnični postupak – pravo na trošak postupka Županijski sud Ovršni postupak 6477 2017.
Ugovor o kupoprodaji – povreda ugovorne obveze Županijski sud Obvezno pravo 6477 2017.
Sloboda odlučivanja o rađanju djece – zaštita zdravlja Županijski sud Zdravstvo 6476 2017.
Stvarno pravo – pravo služnosti Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6476 2017.
Brisanje zabilježbe spora Županijski sud Zemljišne knjige 6476 2017.
Pravo služnosti - nerazvrstana cesta Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6475 2017.
Uzdržavanje maloljetnog djeteta od djeda i bake Županijski sud Obiteljsko pravo 6475 2017.
Ovršno pravo – isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava Županijski sud Ovršni postupak 6474 2017.
Naknada troškova zbog svrhovite delegacije predmeta Županijski sud Parnični postupak 6474 2017.
Ustupanje zahtjeva za isplatu buduće dividende Županijski sud Trgovačka društva 6473 2017.
Sudska nenadležnost – utvrđenje stjecanja zakonske služnosti Županijski sud Sudska nadležnost 6472 2017.
Žalba izjavljena elektroničkim putem Županijski sud Parnični postupak 6471 2017.
Nasljedno pravo – isključenje nužnih nasljednika Županijski sud Nasljedno pravo 6471 2017.
Odluka disciplinskog suda HOK-a – ovrha Županijski sud Ovršni postupak 6470 2017.
Zabilježba ovrhe na nekretnini – uknjižba prava vlasništva Županijski sud Zemljišne knjige 6470 2017.
Ovrha na pokretninama – prodaja motornih vozila Županijski sud Ovršni postupak 6469 2017.
Ugovor o ustupu tražbine – neobavještavanje dužnika Županijski sud Obvezno pravo 6469 2017.
Parnični postupak – povlačenje tužbe Županijski sud Parnični postupak 6468 2017.
Zaključenje prethodnog postupka – iznošenje novih činjenica Županijski sud Parnični postupak 6468 2017.
Dugovi nastali poslovanjem obrta Županijski sud Ovršni postupak 6468 2017.
Odustajanje od usmenog saslušanja vještaka – zbog neplaćanja predujma troška Županijski sud Parnični postupak 6467 2017.
Pravo nasljednika pokojnog ovršenika na naknadu troškova postupka Županijski sud Ovršni postupak 6467 2017.
Pravo nasljednika pokojnog ovršenika na naknadu troškova postupka Županijski sud Ovršni postupak 6467 2017.
Zajednička pričuva – izvanredno upravljanje stambenom zgradom Županijski sud Vlasničkopravni odnosi 6466 2017.
Sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi – nadležnost javnih bilježnika Županijski sud Ovršni postupak 6466 2017.
Zemljišnoknjižno pravo – upis prava zakupa krovišta zgrade Županijski sud Zemljišne knjige 6465 2017.
Naknada troškova premještanja osobnog vozila – znak pristupačnosti Županijski sud Prekršajno pravo 6465 2017.
Nevaljanost ugovora – ništetnost Županijski sud Obvezno pravo 6464 2017.

Stranice