Sudska praksa iz tematskog područja: Trgovački sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Parnični postupak – prigovor radi prebijanja Trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6380 2015.
Pravo trgovačkih društava – izvanparnični postupak – spajanje postupaka Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6252 2014.
Ovrha radi ostvarenja obveze na radnju koju može ostvariti i druga osoba Trgovački sud Republike Hrvatske Ovršni postupak 6228 2013.
Pravo trgovačkih društava - razdoblje za koje odgovara član uprave Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6212 2013.
Odluka drugostupanjskog suda o zahtjevu za naknadu troškova žalbe kad je žalba odbijena Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6183 2013.
Zastara obveze plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma Trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6154 2013.
Podnošenje zahtjeva za naknadu troškova postupka kod donošenja odluke o presumiranom povlačenju tužbe Trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6147 2013.
Sukob zakona - priznanje strane sudske odluke Trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6138 2013.
Parnični postupak – prekid i zastoj postupka Trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6128 2012.
Ovršni postupak – prijedlog za nastavak ovrhe Trgovački sud Republike Hrvatske Ovršni postupak 6108 2012.
Stečajni postupak - imenovanje drugog stečajnog upravitelja Trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6098 2012.
Parnični postupak - dostava odvjetniku kao opunomoćeniku Trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6043 2012.
Stvarno pravo - brisovna tužba Trgovački sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 5975 2011.
Pravno značenje zabilježbe u sudskom registru Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 5972 2011.
Opoziv člana uprave putem suda Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 5971 2011.
Parnični postupak – obavještavanje stranke o uskrati zastupanja Trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 5968 2011.
Ovršni postupak - ovršna isprava Trgovački sud Republike Hrvatske Ovršni postupak 5958 2011.
Stečajni postupak – predujmljivanje troškova prethodnoga postupka Trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 5934 2011.
Pomorsko pravo – zastara Trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 5927 2010.
Parnični postupak - naknada troška prisilnog dovođenja svjedoka Trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 5926 2010.
Pravo trgovačkih društava - ostvarivanje prava glasa Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 5922 2010.
Pomorsko pravo - visina plaće člana posade broda Trgovački sud Republike Hrvatske Pomorsko pravo 5893 2010.
Pravo trgovačkih društava – isključenje člana iz društva Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 5859 2010.
Ovršni postupak – ovršnost odluke Trgovački sud Republike Hrvatske Ovršni postupak 5832 2010.
Opoziv imenovanja člana uprave - razlozi opoziva Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 5802 2009.
Ovršni postupak – obustava ovrhe Trgovački sud Republike Hrvatske Ovršni postupak 5618 2008.
Ovršni postupak - ispitivanje osnovanosti žalbe Trgovački sud Republike Hrvatske Ovršni postupak 5596 2007.
Pravo trgovačkih društava – privremeni upravitelj Trgovački sud Republike Hrvatske Radno pravo 5595 2007.
Pravo trgovačkih društava – pravo člana uprave na naknadu Trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 5447 2006.
Autorsko pravo – privremena mjera Trgovački sud Republike Hrvatske Autorsko pravo 5218 2004.

Stranice