Sudska praksa iz tematskog područja: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Naknada koristi od uporabe tuđe stvari Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6510 2018.
Predujam za provođenje stečajnog postupka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6509 2018.
Odgovornost člana uprave društva prigodom stečaja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6508 2018.
Cesija umjesto ispunjenja tražbine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6507 2018.
Ništetnost izjave o otkazu ugovora Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6505 2018.
Poslovni udjeli u trgovačkom društvu kao predmet bračne stečevine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6504 2018.
Mjerodavno pravo kod ugovora s međunarodnim obilježjem Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6502 2018.
Izjava o priznanju duga Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6502 2018.
Obvezno pravo – solidarnost dužnika Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6500 2017.
Privremene mjere radi pobijanja odluka glavne skupštine društva Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6500 2017.
Stranačka sposobnost likvidacijske mase Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6499 2017.
Temeljni kapital zdravstvene ustanove Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Zdravstvo 6499 2017.
Zastara tražbine osiguratelja prema trećoj osobi Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6496 2017.
Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6495 2017.
Prioritetne tražbine kod postupka predstečajne nagodbe Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Financije 6493 2017.
Postupanje registarskog suda po žalbi - odbačaj nepravodobne žalbe Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačko pravo 6491 2017.
Parnični postupak – presuda zbog ogluhe – obični suparničari Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6490 2017.
Obvezno pravo – stjecanje bez osnove Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6489 2017.
Sukob zakona – nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6488 2017.
Obvezno pravo – plaćanje u stranoj valuti Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6487 2017.
Porez na cestovna motorna vozila – vlasništvo vozila Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Porezno pravo - poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove 6487 2017.
Obvezno pravo – preuzimanje duga Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6478 2017.
Prigovor protuugovornog ispunjavanja bjanko mjenice Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Mjenica 6469 2017.
Parnični postupak – nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6454 2017.
Promjena vjerovnika – ustupanje potraživanja ugovorom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6450 2017.
Stjecanje bez osnove – povrat zadužnice Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6447 2016.
Obavijest o nedostatku – Bečka konvencija Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6445 2016.
Obvezno pravo – odgovornost za nemogućnost ispunjenja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6444 2016.
Stečajni postupak – prijava tražbine stečajnom sucu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6438 2016.
Trajanje autorskog prava Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Autorsko pravo 6421 2016.

Stranice