Sudska praksa iz tematskog područja: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Parnični postupak – nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6454 2017.
Promjena vjerovnika – ustupanje potraživanja ugovorom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6450 2017.
Stjecanje bez osnove – povrat zadužnice Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6447 2016.
Obavijest o nedostatku – Bečka konvencija Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6445 2016.
Obvezno pravo – odgovornost za nemogućnost ispunjenja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6444 2016.
Stečajni postupak – prijava tražbine stečajnom sucu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6438 2016.
Trajanje autorskog prava Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Autorsko pravo 6421 2016.
Ugovor o osiguranju – posljedice neplaćanja premije Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Osiguranje imovine i osoba 6419 2016.
Ništetnost i pobojnost odluka glavne skupštine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6408 2016.
Parnični postupak – prekid postupka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6407 2016.
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine – tužbeni zahtjev Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6406 2016.
Zastoj postupka – prijedlog za mirno rješenje spora Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6405 2016.
Stečajni postupak – otvaranje stečajnog postupka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6400 2016.
Aktivna legitimacija za pobijanje odluke glavne skupštine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6397 2015.
Redoslijed rješavanja predmeta u postupku upisa u sudski registar Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6396 2015.
Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe – obavljanje javne ovlasti Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Pristojbe 6385 2015.
Parnični postupak - izdavanje punomoći – prokurist Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6384 2015.
Stranka u postupku – pravni sljednik Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6384 2015.
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine – tužbeni zahtjev Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6383 2015.
Raskid ugovora – kupnja radi pokrića Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6382 2015.
Parnični postupak - umješač - parnične radnje umješača Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6381 2015.
Pokretanje skraćenog stečajnog postupka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6381 2015.
Pravo trgovačkih društava – razlozi pobijanja odluke glavne skupštine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6375 2015.
Privremeno zaustavljanje broda – pasivna legitimacija Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Pomorsko pravo 6369 2015.
Obvezno pravo – pretpostavke odgovornosti za štetu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6368 2015.
Ovršni postupak – privremena mjera – mjesna nadležnost Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Ovršni postupak 6366 2015.
Stečajni postupak – utvrđivanje tražbine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6366 2015.
Parnični postupak – troškovi postupka – trošak odgovora na tužbu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6365 2015.
Predstečajna nagodba – ovršna isprava – podobnost za ovrhu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6364 2015.
Pravo trgovačkih društava – ništetnost izbora članova nadzornog odbora Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6363 2015.

Stranice