Sudska praksa iz tematskog područja: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Zastara tražbine osiguratelja prema trećoj osobi Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6496 2017.
Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6495 2017.
Prioritetne tražbine kod postupka predstečajne nagodbe Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Financije 6493 2017.
Postupanje registarskog suda po žalbi - odbačaj nepravodobne žalbe Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačko pravo 6491 2017.
Parnični postupak – presuda zbog ogluhe – obični suparničari Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6490 2017.
Obvezno pravo – stjecanje bez osnove Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6489 2017.
Sukob zakona – nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6488 2017.
Obvezno pravo – plaćanje u stranoj valuti Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6487 2017.
Porez na cestovna motorna vozila – vlasništvo vozila Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Porezno pravo - poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove 6487 2017.
Obvezno pravo – preuzimanje duga Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6478 2017.
Prigovor protuugovornog ispunjavanja bjanko mjenice Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Mjenica 6469 2017.
Parnični postupak – nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6454 2017.
Promjena vjerovnika – ustupanje potraživanja ugovorom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6450 2017.
Stjecanje bez osnove – povrat zadužnice Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6447 2016.
Obavijest o nedostatku – Bečka konvencija Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6445 2016.
Obvezno pravo – odgovornost za nemogućnost ispunjenja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6444 2016.
Stečajni postupak – prijava tražbine stečajnom sucu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6438 2016.
Trajanje autorskog prava Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Autorsko pravo 6421 2016.
Ugovor o osiguranju – posljedice neplaćanja premije Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Osiguranje imovine i osoba 6419 2016.
Ništetnost i pobojnost odluka glavne skupštine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6408 2016.
Parnični postupak – prekid postupka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6407 2016.
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine – tužbeni zahtjev Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6406 2016.
Zastoj postupka – prijedlog za mirno rješenje spora Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6405 2016.
Stečajni postupak – otvaranje stečajnog postupka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6400 2016.
Aktivna legitimacija za pobijanje odluke glavne skupštine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6397 2015.
Redoslijed rješavanja predmeta u postupku upisa u sudski registar Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6396 2015.
Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe – obavljanje javne ovlasti Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Pristojbe 6385 2015.
Parnični postupak - izdavanje punomoći – prokurist Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6384 2015.
Stranka u postupku – pravni sljednik Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6384 2015.
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine – tužbeni zahtjev Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6383 2015.

Stranice