Sudska praksa iz tematskog područja: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Vrste privremenih mjera radi osiguranja tražbine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Ovršni postupak 6519 2018.
Nadležnost u sporovima s međunarodnim obilježjima Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6518 2018.
Upis nastanka razloga za prestanak društva Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačko pravo 6517 2018.
Naknadna dioba imovine društva nakon brisanja iz sudskog registra Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6514 2018.
Prethodno pitanje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6514 2018.
Nalog za utovar kao ponuda za sklapanje ugovora Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6513 2018.
Ovrha na imovinskom pravu Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6513 2018.
Povreda prava manjinskih članova društva Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6511 2018.
Ništetnost ugovora i postojanje pravnog interesa tužitelja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6511 2018.
Naknada koristi od uporabe tuđe stvari Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6510 2018.
Predujam za provođenje stečajnog postupka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6509 2018.
Odgovornost člana uprave društva prigodom stečaja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Stečaj 6508 2018.
Cesija umjesto ispunjenja tražbine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6507 2018.
Ništetnost izjave o otkazu ugovora Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6505 2018.
Poslovni udjeli u trgovačkom društvu kao predmet bračne stečevine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6504 2018.
Izjava o priznanju duga Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6502 2018.
Mjerodavno pravo kod ugovora s međunarodnim obilježjem Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6502 2018.
Obvezno pravo – solidarnost dužnika Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6500 2017.
Privremene mjere radi pobijanja odluka glavne skupštine društva Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6500 2017.
Stranačka sposobnost likvidacijske mase Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6499 2017.
Temeljni kapital zdravstvene ustanove Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Zdravstvo 6499 2017.
Zastara tražbine osiguratelja prema trećoj osobi Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6496 2017.
Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6495 2017.
Prioritetne tražbine kod postupka predstečajne nagodbe Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Financije 6493 2017.
Postupanje registarskog suda po žalbi - odbačaj nepravodobne žalbe Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Trgovačko pravo 6491 2017.
Parnični postupak – presuda zbog ogluhe – obični suparničari Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6490 2017.
Obvezno pravo – stjecanje bez osnove Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6489 2017.
Sukob zakona – nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6488 2017.
Obvezno pravo – plaćanje u stranoj valuti Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6487 2017.
Porez na cestovna motorna vozila – vlasništvo vozila Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Porezno pravo - poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove 6487 2017.

Stranice