Sudska praksa iz tematskog područja: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Postupak radi naplate dnevnih parkirališnih karata - nevaljanost sudskih odluka Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6492 2017.
Neosnovano bogaćenje - korištenje suvlasničkog dijela nekretnine bivšeg bračnog druga Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6491 2017.
Ugovorni obvezni odnosi – mane volje – prijetnja i sila – zabluda – prijevara – ništetni ugovori Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6490 2017.
Parnični postupak – dopuštenost revizije Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6489 2017.
Otkaz ugovora o radu – savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom Vrhovni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6488 2017.
Stvarno pravo – zaštita posjeda Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6487 2017.
Kazneni postupak – izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6487 2017.
Kazneno pravo – izricanje posebnih obveza Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6486 2017.
Parnični postupak – bitne povrede odredaba parničnog postupka – pravni interes Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6486 2017.
Kazneni postupak – isključenje javnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6484 2017.
Radno pravo – prestanak ugovora o radu – izvanredni otkaz Vrhovni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6484 2017.
Oduzimanje imovinske koristi - osuđenik Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6481 2017.
Obvezno pravo – odgovornost za štetu od opasne stvari Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo - odgovornost za štetu i naknada štete 6481 2017.
Kazneno pravo – olakotne okolnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6478 2017.
Kazneni postupak – delegacija nadležnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6477 2017.
Stvarne služnosti – prestanak prava služnosti – ukinuće Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6477 2017.
Kazneni postupak – produljenje istražnog zatvora Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6476 2017.
Parnični postupak - revizija protiv rješenja Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6475 2017.
Kazneni postupak - prenošenje nadležnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 6475 2017.
Kazneni postupak – izvršenje odluka Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6474 2017.
Obvezno pravo – opasna stvar Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo - odgovornost za štetu i naknada štete 6474 2017.
Kazneni postupak – produljenje istražnog zatvora Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6473 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6473 2017.
Objekti prava vlasništva - javna dobra u općoj uporabi Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6473 2017.
Kazneno pravo – kriminalna volja optuženika Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6472 2017.
Pomorska plovidba – tegljenje – ugovor o pomorskoj agenciji Vrhovni sud Republike Hrvatske Pomorsko pravo 6472 2017.
Radno pravo – otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – sudska zaštita Vrhovni sud Republike Hrvatske 6472 2017.
Kazneni postupak – zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6471 2017.
Kazneno pravo – državljanstvo druge države – istražni zatvor Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6470 2017.
Obiteljsko pravo – nedopuštenost revizije Vrhovni sud Republike Hrvatske Obiteljsko pravo 6470 2017.

Stranice