Sudska praksa iz tematskog područja: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Kazneni postupak – isključenje javnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6484 2017.
Radno pravo – prestanak ugovora o radu – izvanredni otkaz Vrhovni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6484 2017.
Oduzimanje imovinske koristi - osuđenik Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6481 2017.
Obvezno pravo – odgovornost za štetu od opasne stvari Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo - odgovornost za štetu i naknada štete 6481 2017.
Kazneno pravo – olakotne okolnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6478 2017.
Kazneni postupak – delegacija nadležnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6477 2017.
Stvarne služnosti – prestanak prava služnosti – ukinuće Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6477 2017.
Kazneni postupak – produljenje istražnog zatvora Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6476 2017.
Parnični postupak - revizija protiv rješenja Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6475 2017.
Kazneni postupak - prenošenje nadležnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Naknada za oduzetu imovinu 6475 2017.
Kazneni postupak – izvršenje odluka Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6474 2017.
Obvezno pravo – opasna stvar Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo - odgovornost za štetu i naknada štete 6474 2017.
Kazneni postupak – produljenje istražnog zatvora Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6473 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6473 2017.
Objekti prava vlasništva - javna dobra u općoj uporabi Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6473 2017.
Kazneno pravo – kriminalna volja optuženika Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6472 2017.
Pomorska plovidba – tegljenje – ugovor o pomorskoj agenciji Vrhovni sud Republike Hrvatske Pomorsko pravo 6472 2017.
Radno pravo – otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – sudska zaštita Vrhovni sud Republike Hrvatske 6472 2017.
Kazneni postupak – zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6471 2017.
Kazneno pravo – državljanstvo druge države – istražni zatvor Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6470 2017.
Obiteljsko pravo – nedopuštenost revizije Vrhovni sud Republike Hrvatske Obiteljsko pravo 6470 2017.
Kazneno pravo – mjere opreza - istražni zatvor Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6469 2017.
Revizija – pravo na podnošenje – opunomoćenik Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6469 2017.
Revizija – spor male vrijednosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6468 2017.
Kazneni postupak – nadležnost Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6468 2017.
Obvezno pravo – izmjena rente – zastara Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6468 2017.
Kazneno pravo – produljenje mjere istražnog zatvora Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6467 2017.
Parnični postupak – stvarna nadležnost Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6467 2017.
Obvezno pravo – odgovornost države za nepravilan rad tijela državne uprave Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6467 2017.
Kazneno pravo – pravomoćna presuda – preinaka Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6466 2017.

Stranice