Sudska praksa iz tematskog područja: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Izvanredni pravni lijekovi – revizija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6462 2017.
Kazneno pravo – istražni zatvor Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6462 2017.
Istražni zatvor – neubrojivost Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6461 2017.
Parnični postupak – dopuštenost tužbe Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6461 2017.
Kazneni postupak – sjednica vijeća Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6460 2017.
Parnični postupak – tužba – predaja putem pošte Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6460 2017.
Sporovi male vrijednosti – revizija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6459 2017.
Kazneno pravo – prekoračenje nužne obrane Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6459 2017.
Međunarodna pravna pomoć u kaznenim stvarima – izručenje Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6458 2017.
Porezi – porez na dodanu vrijednost Vrhovni sud Republike Hrvatske Porezno pravo - porez na dodanu vrijednost 6458 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6458 2017.
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6457 2017.
Kazneno pravo – neizravna namjera Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6454 2017.
Parnični postupak – opunomoćenici Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6453 2017.
Kazneni postupak – sukob nadležnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6453 2017.
Prestanak ugovora o radu – izvanredni otkaz Vrhovni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6452 2017.
Kazneno pravo – kaznena djela protiv spolne slobode Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6452 2017.
Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6450 2017.
Kazneno pravo – odgovorna osoba Vrhovni sud Republike Hrvatske 6449 2016.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice putem suda Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6448 2016.
Kazneno pravo – stjecaj kaznenih djela Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6447 2016.
Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneno pravo 6446 2016.
Radno pravo – vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza Vrhovni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6446 2016.
Kazneno pravo – jamstvo – opojne droge Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6445 2016.
Upravno pravo – naplata boravišne pristojbe Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6445 2016.
Obvezno pravo – tumačenje ugovora – ugovor o djelu Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6445 2016.
Dioničko društvo – odgovornost osnivača Vrhovni sud Republike Hrvatske Trgovačka društva 6444 2016.
Radno pravo – izvanredni otkaz Vrhovni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6443 2016.
Odgoda ovrhe – na prijedlog treće osobe Vrhovni sud Republike Hrvatske Ovršni postupak 6443 2016.
Kazneni postupak – povlačenje i izmjena optužnice Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6442 2016.

Stranice