Sudska praksa iz tematskog područja: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Parnični postupak – svrhovita delegacija Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6517 2018.
Zahtjev za izvanredno preispitivanje presude Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6517 2018.
Obvezno pravo – odgovornost za štetu – šteta koju prouzroči divljač Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6515 2018.
Obvezno pravo – učinci dvostranoobveznih ugovora kod jednostranog raskida (liječnik specijalist – ugovor o specijalizaciji) Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6511 2018.
Kazneni postupak – izreka presude Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6511 2018.
Obvezno pravo – ugovor o doživotnom uzdržavanju – raskid Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6510 2018.
Stranka u postupku Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6510 2018.
Obvezno pravo – pobijanje dužnikovih pravnih radnji – rok za tužbu Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6509 2018.
Parnični postupak – izvanredni pravni lijek – ponavljanje postupka (razlozi) Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6509 2018.
Kazneni postupak – nezakonit dokaz – radnja prvog ispitivanja Vrhovni sud Republike Hrvatske Kazneni postupak 6508 2018.
Upravno pravo – priziv na rješenje Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore – pravni interes Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6507 2018.
Radno pravo – izvanredni otkaz ugovora o radu Vrhovni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6507 2018.
Obvezno pravo – stopa ugovornih kamata – lihvarske kamate Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6506 2018.
Sudski raskid ugovora o radu Vrhovni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6506 2018.
Obvezno pravo – odgovornost za štetu od opasne djelatnosti (nogomet) Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6505 2018.
Stvarno pravo – zaštita prava vlasništva – vlasnička tužba zbog uznemiravanja (aktivna legitimacija fiducijarnog dužnika) Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6504 2018.
Zemljišnoknjižno pravo – uknjižba založnog prava – pretpostavke za upis (ovlasti zemljišnoknjižnog suda) Vrhovni sud Republike Hrvatske Zemljišnoknjižno pravo 6502 2018.
Stvarno pravo – stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla (upis u zemljišne knjige) Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6501 2017.
Prethodni postupak pred Sudom Europske unije Vrhovni sud Republike Hrvatske Državna uprava 6501 2017.
Stvarno pravo – sudska zaštita posjeda Vrhovni sud Republike Hrvatske 6501 2017.
Parnični postupak – prekoračenje tužbenog zahtjeva Vrhovni sud Republike Hrvatske Parnični postupak 6499 2017.
Prestanak primjene čl. 180.a Ovršnog zakona Vrhovni sud Republike Hrvatske Ovršni postupak 6498 2017.
Obvezno pravo - ništetnost i pobojnost ugovora Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6498 2017.
Obvezno pravo – prigovor zastare – računanje roka Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6497 2017.
Ugovorni obvezni odnosi – mane volje (ništetnost i pobojnost) Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6496 2017.
Stvarno pravo – posjednik – zabilježba zahtjeva za zaštitu zakonitosti Vrhovni sud Republike Hrvatske Zemljišnoknjižno pravo 6495 2017.
Trgovačko pravo – odgovornost članova uprave Vrhovni sud Republike Hrvatske Trgovačko pravo 6493 2017.
Postupak radi naplate dnevnih parkirališnih karata - nevaljanost sudskih odluka Vrhovni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6492 2017.
Neosnovano bogaćenje - korištenje suvlasničkog dijela nekretnine bivšeg bračnog druga Vrhovni sud Republike Hrvatske Vlasničkopravni odnosi 6491 2017.
Ugovorni obvezni odnosi – mane volje – prijetnja i sila – zabluda – prijevara – ništetni ugovori Vrhovni sud Republike Hrvatske Obvezno pravo 6490 2017.

Stranice