Sudska praksa iz tematskog područja: Upravni sud Republike Hrvatske

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Upravni postupak – postupanje javnopravnog tijela Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6481 2017.
Socijalna skrb - priznanje statusa njegovatelja Upravni sud Republike Hrvatske Socijalno pravo 6476 2017.
Utvrđivanje prebivališta – policijska tijela Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6472 2017.
Upravni postupak – obnova postupka Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6471 2017.
Elektroničke komunikacijske usluge – obračun Upravni sud Republike Hrvatske Zaštita potrošača 6470 2017.
Upravni spor – zaštita od postupanja javnopravnog tijela Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6464 2017.
Upravni postupak – oglašivanje akta ništavim Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6461 2017.
Upravni spor – granice tužbenog zahtjeva Upravni sud Republike Hrvatske Upravni spor 6460 2017.
Opći akti – privremeni pročelnici – prijelazne odredbe Upravni sud Republike Hrvatske Državni službenici i namještenici 6450 2017.
Koncesija – upravni akt – žalba Upravni sud Republike Hrvatske Koncesije 6449 2016.
Ustanova socijalne skrbi – osobna invalidnina Upravni sud Republike Hrvatske Socijalno pravo 6447 2016.
Hrvatski branitelji – priznavanje statusa Upravni sud Republike Hrvatske Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata 6446 2016.
Vodni doprinos – legalna građevina Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6446 2016.
Zdravstveno osiguranje – ozljeda na radu Upravni sud Republike Hrvatske Zdravstveno osiguranje 6444 2016.
Kontrolni pregled – odluka tijela vještačenja Upravni sud Republike Hrvatske Radno pravo 6443 2016.
Rješenje o izvedenom stanju – okoliš zgrade – činjenično stanje Upravni sud Republike Hrvatske Gradnja 6443 2016.
Komunalna naknada – koeficijent namjene Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6442 2016.
Smrt osiguranika – obiteljska mirovina Upravni sud Republike Hrvatske Mirovinsko osiguranje 6441 2016.
Komunalno gospodarstvo – javna rasvjeta u naselju Upravni sud Republike Hrvatske Komunalno gospodarstvo 6441 2016.
Državljanstvo – načelo kontinuiteta Upravni sud Republike Hrvatske Stranci 6440 2016.
Oduzimanje oružja vlasniku Upravni sud Republike Hrvatske Prekršajno pravo 6439 2016.
Javna nabava – financijska sposobnost gospodarskog subjekta – starost dokaza Upravni sud Republike Hrvatske Javna nabava 6438 2016.
Obnova postupka – nove činjenice – novčana naknada Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6437 2016.
Pravomoćni upravni akt – profesionalna bolest Upravni sud Republike Hrvatske Odštetno pravo 6436 2016.
Ukidanje statusa javnog dobra – pristup do kuće Upravni sud Republike Hrvatske Lokalna i područna (regionalna) samouprava 6436 2016.
Nezakonito izgrađena zgrada – naknada Upravni sud Republike Hrvatske Gradnja 6435 2016.
Porezno jamstvo – zloporaba ovlasti Upravni sud Republike Hrvatske Porezno pravo - opći porezni zakon 6434 2016.
Udaljenje carinskog službenika iz službe Upravni sud Republike Hrvatske Carinsko pravo 6433 2016.
Azil - obiteljska situacija Upravni sud Republike Hrvatske Stranci 6432 2016.
Upravni postupak – obnova postupka Upravni sud Republike Hrvatske Upravni postupak 6431 2016.

Stranice