Sudska praksa iz tematskog područja: Europski sud za ljudska prava

Tematska područja:

Naslov Sud Područje Informator Datum
Blokada imovine – razmjernost – pravična ravnoteža Europski sud za ljudska prava Europski sud za ljudska prava 6471 2017.
Vlasništvo – ograničenje - kulturno dobro Europski sud za ljudska prava Vlasničkopravni odnosi 6459 2017.
Kazneni postupak – izvođenje dokaza Europski sud za ljudska prava Kazneni postupak 6457 2017.
Parnični postupak radi isplate – najamnina – zaštićeni najmoprimci Europski sud za ljudska prava Parnični postupak 6452 2017.
Razumnost duljine postupka - kriteriji Europski sud za ljudska prava Ovršni postupak 6294 2014.
Nastup teške i iznenadne bolesti tijekom odmora u drugoj državi članici Europski sud za ljudska prava Zdravstvo 6292 2014.
Povreda načela jednakosti oružja Europski sud za ljudska prava Upravni spor 6283 2014.
Porez na dodanu vrijednost – naknada za usluge skrbi Europski sud za ljudska prava Porezno pravo - porez na dodanu vrijednost 6269 2014.
Načelo jednakog postupanja u pitanjima zapošljavanja i rada – rodiljni dopust Europski sud za ljudska prava Radno pravo 6264 2014.
Zahtjev za azil – od kada se osigurava pomoć Europski sud za ljudska prava Javne službe 6262 2014.
Neiscrpljenost domaćih pravnih sredstava - načelo supsidijarnosti Europski sud za ljudska prava Upravni spor 6258 2014.
Povreda prava na pošteno suđenje – razuman rok Europski sud za ljudska prava Pravosuđe 6257 2014.
Povreda prava na pošteno suđenje – nenazočnost podnositelja na žalbenom ročištu pred Vrhovnim sudom Europski sud za ljudska prava Kazneni postupak 6253 2014.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – kazneni postupak – načelo ne bis in idem Europski sud za ljudska prava Kazneno pravo 6206 2013.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – lišenje roditeljskog prava Europski sud za ljudska prava Obiteljsko pravo 6204 2013.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na suđenje u razumnom roku – pravo na brak Europski sud za ljudska prava Parnični postupak 6185 2013.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na nepristrani sud Europski sud za ljudska prava Parnični postupak 6184 2013.
Pravo na nepristrani sud - pravo na obranu - načelo ne bis in idem Europski sud za ljudska prava Ustavno pravo 6159 2013.
Pravo na slobodu i sigurnost – pritvor Europski sud za ljudska prava Kazneni postupak 6157 2013.
Pravo na mirno uživanje vlasništva i pravo na učinkovito pravno sredstvo – primjena pilot-presude Europski sud za ljudska prava Vlasničkopravni odnosi 6152 2013.
Pravo na slobodu i sigurnost – zakonitost pritvora Europski sud za ljudska prava Ustavno pravo 6149 2013.
Pravo na pošteno suđenje – disciplinski postupak Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 6142 2013.
Povreda prava vlasništva Europski sud za ljudska prava Vlasničkopravni odnosi 6130 2012.
Pravo na pošteno suđenje i na poštovanje privatnog života Europski sud za ljudska prava Parnični postupak 6096 2012.
Zabrana mučenja i nečovječnog postupanja Europski sud za ljudska prava Ljudska prava 6094 2012.
Povreda prava na razumnu duljinu sudskog postupka i na djelotvorno domaće pravno sredstvo Europski sud za ljudska prava Ovršni postupak 6058 2012.
Povreda prava na suđenje u razumnom roku – djelotvorno pravno sredstvo Europski sud za ljudska prava Mirovinsko osiguranje 6057 2012.
Europski sud za ljudska prava – prijateljsko rješenje Europski sud za ljudska prava Kazneno pravo 6051 2012.
Europski sud za ljudska prava - povreda prava na život - neučinkovita istraga Europski sud za ljudska prava Kazneni postupak 6039 2012.
Europski sud za ljudska prava - povreda prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života Europski sud za ljudska prava Obiteljsko pravo 6037 2012.

Stranice