Stručne osobe - izobrazba - usavršavanje - javna nabava


 • Miljenko Cvitanović, dipl.iur., - Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika
  Miljenko Cvitanović je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave. Svoje iskustvo stekao je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, kao član Jedinice za provedbu projekata, PHARE 2006 projekt »Daljnje jačanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave« i kao član Radne skupine za provedbu Smjernica razvoja sustava koncesija u RH te radeći u Hrvatskom saboru.

  mail: miljenko.cvitanovic@gmail.com
 
 • Ivančica Franjković, dipl. oec., - Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika
  Ivančica Franjković je ovlašteni trener u sustavu javne nabave te je u tijeku stjecanja titule Master in public procurement management for sustainable development. Zaposlena je u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade RH, a svoje iskustvo stjecala je radeći i u Upravi za sustav javne nabave. Ivančica je položila Program za rukovodeće službenike (Državna škola za javnu upravu) i Trening trenera - osnovni trening za stjecanje kvalifikacije trenera u državnoj službi, te je završila stručno usavršavanje -Green public procurement procedures; ENPI Horizon 2020 capacity Building/Mediterranean Environment Programme. Sudjelovala je kao predavač na međunarodnim konferencijama te na brojnim savjetovanjima i radionicama na temu javne nabave.

  mail: ivancica.franjkovic@sredisnjanabava.hr
 
 • Vesna Jurasović, dipl. iur., - Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika
  Vesna Jurasović je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave. Svoje iskustvo stekla je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te radeći u Hrvatskoj narodnoj banci u području javne nabave.

  mail: vesna.jurasovic@gmail.com
 
 • Mihaela Matokanovićdipl. iur., - Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika
  Mihaela je ovlašteni trener u sustavu javne nabave i u edukacijskim programima za suzbijanje korupcije te je završila edukaciju ’Public Procurement for EU Funded Projects’ u organizaciji ’European Academy for Taxes, Economics and Law’. Svoje iskustvo stekla je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te kao članica Radne skupine za pripremu poglavlja 5. pregovora – pravne stečevine Europske unije Javna nabava i Radne skupine za pripremu domaćeg zakonodavstva u odnosu na javnu nabavu financiranu iz strukturnih i kohezijskog fonda u vezi s članstvom u EU. Mihaela je istaknuti predavač na domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i seminarima na temu prava i prakse javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva te je autorica brojnih stručnih članaka objavljenih u knjigama, zbornicima radova i drugim stručnim publikacijama (pravo na pristup informacijama i javna nabava, reforma sustava javne nabave).

  mail: mihaela_matokanovic@yahoo.com
 
 • Zoran Turuk - Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika
  Zoran Turuk je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom predavača na specijalističkim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Svoje iskustvo stekao je radom na Sveučilištu u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

  mail: zoran.turuk@mppi.hr
 
 • Zovko Kristina dipl. iur., - Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika
  Stekla je radno iskustvo u svezi provođenja postupaka javne nabave kao pomoćnica izvršne direktorice u Hrvatskoj pošti, te u Državnoj komisiji za javnu nabavu, kao i u drugim tijelima, a kao ovlašteni trener provodi uspješne edukacije. Koordinira i upravlja radom prati i analizira radne procese u okviru ministarstva i osigurava učinkovitost u radu, uspostavlja i održava stalnu stručnu komunikaciju unutar svih organizacijskih cjelina unutar ministarstva te koordinira i promiče stručnu komunikaciju sa svim tijelima državne uprave, daje stručna mišljenja, koordinira i usaglašava izrade nacrta prijedloga zakona i drugih akata radi provođenja zakona iz djelokruga rada ministarstva. 

  mail: kzovko@yahoo.com

 • Damir Klemenčić dipl. iur., - Stručna osoba prema članku 15. st. 1. Pravilnika
  Obrazovni centar za jezike u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, položen državni stručni ispit, certifikat Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora, završen specijalistički programu izobrazbe u području javne nabave, završen specijalistički program trenera u sustavu javne nabave. Načelnik Odjela za opće i pravne poslove te ljudske potencijale. Pomoćnik Uprave, Direktor Službe za pravne ,tehničke,opće poslove i ljudske potencijale u Agenciji za podršku innformacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama. Pomoćnik direktora trgovačkog društva Jarun d.o.o.Direktor sektora za pravne, kadrovske i opće poslove u Gradskom zavodu za automatsku obradu podataka. 1997-1999Zamjenik direktora Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica d.o.o. Glavni tajnik Instituta za medicinska istraživanja i medicine rada. Savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske. Tajnik Škole za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu. Pripravnik u trgovačkom poduzeću “Duhan”, Zagreb 

  mail: damir.klemencic@zg.t-com.hr