Savjetovanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima - Predavači - autori Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima: akademik JAKŠA BARBIĆ prof. dr. sc. ZORAN PARAĆ prof. dr. sc. SINIŠA PETROVIĆ docent dr. sc. HRVOJE MARKOVINOVIĆ

(Nar. nov., br. 107/07)

Zagreb, 31. siječnja 2008. (četvrtak), s početkom u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

  • Značenje izmjena i dopuna ZTD-a iz 2007.
  • Rezerve društava kapitala
  • Vlastite dionice
  • Uporaba dobiti i isplate dividende
  • Organi dioničkog društva, posebno upravni odbor
  • Glavna skupština i pobijanje odluka glavne skupštine
  • Društvo s ograničenom odgovornošću
  • Povezana društva
  • Statusne promjene
  • Inozemna trgovačka društva i podružnice

Moderator savjetovanja: akademik JAKŠA BARBIĆ
Urednik savjetovanja: Jerko Slovinić, dipl. iur.

Seminarski materijal: Gradivo savjetovanja obrađeno je u knjizi koju će svaki sudionik primiti na ulasku u dvoranu.

Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 890,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks:01/4612-553
mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2017 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 7. prosinca 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA - 5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: